Prejsť na obsah

Pamiatkové výskumy 2020

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických):

1. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný hradný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

2. Jasenov – hrad, hradné jadro a južné predhradie (č. ÚZPF 126/1-28) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

3. Krivany – kaštieľ (č. ÚZPF 308/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

4. Nedožery – Brezany – r.k kostol sv. Heleny a Krista Kráľa (č. ÚZPF 819/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD a kol.

5. Nové Mesto nad Váhom – r.k. kostol narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

6. Podbranč – hrad Branč, západný palác (č. ÚZPF 655/5) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

7. Prešov – kláštor františkánov (č. ÚZPF 2258/2) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

8. Rohovce – r.k.kostolsv. Ondreja (č. ÚZPF 112/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová a kol.

9. Rožňava – kláštor františkánov (č. ÚZPF 467/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Miroslav Matejka

10. Senohrad – fara pamätná Andreja Kmeťa (č. ÚZPF 10749/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

11. Štiavnické Bane – kláštor hieronymitátov (č. ÚZPF 1267/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

12. Vinné – hrad Vinné, opevnenie hradu a južný palác (č. ÚZPF 102/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

13. Zborov – hrad Zborov, makovica (č. ÚZPF 262/16) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

14. Betlanovce – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 617/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

15. Bzovík – kláštor premonštrátov, východné krídlo (č. ÚZPF 1084) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

16. Humenné – kostol Všetkých svätých, interiér a vyhodnotenie murív odkrytých archeologickým výskumom v objekte kláštora (č. ÚZPF 110/1-2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

17. Markušovce – hrad (č. ÚZPF 670/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Henrieta Žažová

18. Považská Bystrica, Považské Podhradie – hrad (č. ÚZPF 760/6) – doplnkový architektonicko-historický výskum hradného paláca
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura

19. Žarnovica, Revišťské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

20. Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/1–15) – doplnkový architektonicko-historický výskum hradného jadra
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

21. Banská Bystrica – r. k. kostol sv. Alžbety (č. ÚZPF 94/2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Stanislav Rajnoha, Mgr. Michal Šimkovic

22. Bratislava, Rača – kúria (č. ÚZPF 648/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Denis Haberland, Mgr. Art. Zuzana Ludiková, PhD.

23. Lietava – hrad Lietava, bašta severná (Č. ÚZPF 1352/6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

24. Ostrá Lúka – kaštieľ s areálom (č. UZPF 1107/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

25. Prešov – meštiansky dom, Slovenská 4 (nie je NKP) architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

26. Turňa – hrad, bašta delová I. (Č. ÚZPF 449/4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

27. Brezovica nad Torysou – kúria (č. ÚZPF 268/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Judita Čechová

28. Košice – škola pamätná (č. ÚZPF 1156/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

29. Modra – mlyn (č. ÚZPF 11019/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian a kol.

30. Petrovany – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 338/1-4) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. Ľubor Suchý, Ing. Denisa Halajová

31. Revúca – gymnázium pamätné (č. ÚZPF 542/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

32. Banská Bystrica – Lazovná 13, dom meštiansky (č. ÚZPF 2433/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová

33. Košice – kasárenské námestie – urbanisticko-historický výskum
spracovateľ: Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová

34. Trnava – seminár Adalbertínum (č. ÚZPF 1043 / 5) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

35. Žiar nad Hronom – organ v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia Svätého kríža (č. ÚZPF 1993/0) – umelecko-historický a organologický výskum
spracovateľ: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.

36. Bratislava, Devín – Rytierska ul. č.3 meštiansky dom (č. ÚZPF 10975/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka

37. Nemšová – kaštieľ (č. ÚZPF 12183/1) – úvodný architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Mgr. Miroslav Čičo

38. Košice – Mlynská ul. 7, dom meštiansky, strešná konštrukcia a murované prvky podkrovia (č. ÚZPF 3487/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

39. Kremnica – Dolná ul. 86/40, dom meštiansky, severná časť objektu(č. ÚZPF 3170/1) – čiastkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

40. Svätý Jur – radnica, severné krídlo (č. ÚZPF 422/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka

41. Trnava – múr hradbový na Frnatiškánskej ul. a ul. Zelený kríčok (č. ÚZPF 1057/1) –architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

42. Vlkanová – Kaštieľ (č. ÚZPF 89/1) –architektonicko-historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura PhD.

43. Žiar nad Hronom – Kaštieľ (č. ÚZPF 89/1) –architektonicko-historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Peter Buday

44. Komárno – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kalvínsky (č. ÚZPF 305/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

45. Liptovský Ondrej – r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 345/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. Ing. arch. Barbora Vachová, PhD. Mgr.art Michal Pleidel, Mgr. Peter Buday, PhD.

46. Nižná Šebastová – kaštieľ s areálom(č. ÚZPF 327/1 – 7) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

47. Trnava – dom meštiansky (č. ÚZPF 1069) – 3. etapa architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Adrián Kobetič, Mgr. Daniela Zacharová, PhD.,

48. Nitra – Farská 50, Dom bytový (č. ÚZPF 11894/1) – architektonicko-historický výskum suterénu
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Peter Buday, PhD.

49. Trnava – seminár sv. Štefana (č. ÚZPF 1043/13,14) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru a dvorových fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Ing. Arch. Karol Ďurian, PhD.

50. Žilina – kaplnka morová (č. UZPF 12122/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

51. Bojnice – hrad, západné krídlo a veža (č. ÚZPF 805/18; 805/19) – čiastkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

52. Jelšava – radnica (Č. ÚZPF 506/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura PhD.

53. Kežmarok – dom meštiansky (Č. ÚZPF 2526/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová

54. Košice – väznica (Č. ÚZPF 3510/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. Richard Papáč, PhDr. Norma Urbanová

55. Partizánska Lupča, Železnô – Dom liečebný a pamätná tabuľa (Č. ÚZPF 412/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., Mgr. Jana Piecková, Mgr. Vladimír Majtan

56. Skalica – dom meštiansky (objekt je v procese návrhu na zápis do ÚZ PF) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

57. Spišské Podhradie – dom meštiansky (č. UZPF 717/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

58. Banská Bystrica – Strieborné námestie č.5, dom meštiansky (Č. ÚZPF 12169/1) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

59. Lednické Rovné – kostol, ruina (Č. ÚZPF 745/2) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura, PhD., Ing. M. Matejka

60. Michalová – luštiareň a technologické zariadenie (Č. ÚZPF 11985/1-2) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová

61. Nitra – kanónia (č. ÚZPF 1490/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Chovancová-Budayová, PhD.

62. Spiššké Vlachy – Požiarnická 44, dom meštiansky (č. ÚZPF 10922/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Adriana Klingová

63. Trnava – seminár Adalbertínum (č. ÚZPF 1043 / 5) – architektonicko‐historický výskum, 2. etapa, interiér objektu
spracovateľ: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

64. Banská Bystrica – Lazovná 15, dom meštiansky (Č. ÚZPF 2435/1) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Ľubica Fillová

65. Lemešany – r. k. kostol sv. Martina (Č. ÚZPF 12211/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Michaela Haviarová, Ing. arch. Tomáš Haviar

66. Nitra – palác mestský, Župný dom (č. ÚZPF 1486/1) – architektonicko‐historický výskum suterénu
spracovateľ: Martin Bóna, Mgr. Michal Šimkovic

67. Poprad, Kvetnica – nemocnica (č. ÚZPF 11996/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

68. Trávnik – r. k. kostol sv. Benedikta (Č. ÚZPF 12138/1) – architektonicko‐historický výskum fasád
spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

69. Trnava – Kláštor františkánov (Č. ÚZPF 1130/2) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum
spracovateľ: Havlík, Sabadošová

70. Vaľkovňa – železiareň (Č. ÚZPF 88/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľubica Fillová

Ostatná agenda OMK:

1. Pukanec – Návrh na vyhlásenie PZ Pukanec
spracovateľ: Mgr. Dagmara Baroková, PhD. Richard E. Pročka, Mgr. Eva Matulová

2. Klátova Nová Ves – Sádok – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov
spracovateľ: Mgr. Michaela Kalinová

3. Zlaté Moravce – Aktualizácia Zásad vypracovaných Krajským pamiatkovým úradom Nitra v roku 2006
spracovateľ: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra, Mgr. Richard E. Pročka – urbanizmus, architektúra, Anna Jurišová – reklamy, drobná architektúra, Mgr. Darina Ulrychová, CSc. – zeleň, Michal Gróf – archeológia 2/2020

4. Bratislava – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky prístav
spracovateľ: Mgr. Patrik Guldán