Prejsť na obsah

Pamiatkové výskumy 2018

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických, umelecko-historických a organologických):


1. Levoča – organový pozitív v evanjelickom a.v. kostole (č. ÚZPF 12234/1-2) – umelecko-historický výskum a organologický výskum
spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018)

2. Štiavnické Bane – organ v r.k. Kostole sv. Jozefa (č. ÚZPF 4086/1-27) – umelecko-historický výskum a organologický výskum
spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, Ing. Martin Čulík, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018)

3. Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv. Katarínka, ruiny krypty v JV kúte lode (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok

4. Zborov – Hrad, hradbový múr III. predhradia, múr hradbový IV. – južný úsek (č. ÚZPF 262/21)– architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené pripomienkami (01/2018)

5. Trenčín – Hrad, južné opevnenie, priekopa I., schodisko, most hradný, priekopa II., mlynská veža (č. ÚZPF 2345/33, 34, 36, 39, 40) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; neschválené (01/2018)

6. Dolný Kubín – Mokraď – kaštieľ, Mokraďská ul. č. 603 (č. ÚZPF 231/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; neschválené (01/2018)

7. Levoča – pivovar a technologické zariadenie, Mäsiarska č. 17 (č. ÚZPF 2794/1, 3) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská a kol.; schválené bez pripomienok (01/2018)

8. Dolné Orešany – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 816/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (02/2018)

9. Holice – r. k. Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 86/1) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (02/2018)

10. Hraň – kaštieľ (č. ÚZPF 12031/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené s pripomienkami (02/2018)

11. Levoča – dom meštiansky, Nová 20 (č. ÚZPF 2975/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené bez pripomienok (02/2018)

12. Pezinok – zámok, fasády východného, južného a západného krídla (č. ÚZPF 211/1-2) – architektonicko-historický výskum fasád, II. etapa
spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Matúš Martinák; schválené s pripomienkami (02/2018)

13. Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, krídlo severovýchodné, juhozápadná fasáda, krídlo juhovýchodné, severozápadná fasáda (č. ÚZPF 1229/3 a 1229/5) umelecko-historický a architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (02/2018)

14. Veľký Šariš – Hrad Šariš, veža bránová (č. ÚZPF 398/9) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

15. Veľký Šariš – Hrad Šariš, múr hradbový I. hradného jadra a východná veža (č. ÚZPF 398/5,6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

16. Považská Bystrica – Považské Podhradie – Považský Hrad (č. ÚZPF 760/1-16) – architektonicko-historický výskum doplnkový
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (02/2018)

17. Spišské Vlachy – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 812/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené s pripomienkami (02/2018)

18. Fiľakovo – horný hrad – veža hradná, palác hradný, bašta delová, nádvorie hradné, múr hradbový, cisterna hradná, jama zásobná (č. ÚZPF 440/1-7) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (02/2018)

19. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká ul. č. 20 (č. ÚZPF 2540/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (02/2018)

20. Bystré – r. k. kostol sv. Urbana, fasády (č. ÚZPF 273/1) – architektonicko-historický výskum fasád
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

21. Markušovce – Markušovský hrad, severné krídlo a západný úsek hradbového múru jadra, hradbový múr a bašty v predhradí (č. ÚZPF 670/1) – architektonicko-historický výskum čiastkový
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (03/2018)

22. Beckov – hrad Beckov, západná bašta, (č. ÚZPF 1180/1-18), architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (03/2018)

23. Trenčín, m.č. Biskupice – r. k. kostol sv. Kozmu a Damiána, fasády a interiér lode, (č. ÚZPF 10662/1), doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

24. Nitra – Zoborský kláštor, oporný múr a Rákociho altánok, (č. ÚZPF 1513/3), architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

25. Kalinčiakovo – reformovaný kalvínsky kostol, (č. ÚZPF 1610/1), umelecko-historický výskum
spracovateľka: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.; schválené s pripomienkami (03/2018)

26. Modrý Kameň – hrad, palác hradný, múr hradbový, múr parkánový, park, parkán, (č. ÚZPF 465/1-6), architektonicko-historický výskum murív odkrytých výskumom v rokoch 2013-2016
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (03/2018)

27. Kremnica – Nám. SNP 3/37, (č. ÚZPF 3181/0), architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.; schválené bez pripomienok (03/2018)

28. Trnava – Hospodárske budovy na nádvorí Špitála na Hlavnej ulici č. 43 (č. ÚZPF 1067/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; schválené s pripomienkami (04/2018)

29. Bratislava – Veža bránová, Michalská ulica 806 (č. ÚZPF 120/1) – architektonicko-historický výskum interiéru
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (04/2018)

30. Oponice – Hrad Oponice (č. ÚZPF 216/1-14) – doplnkový architektonicko-historický výskum severovýchodného paláca II. a juhozápadného paláca IV.
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (04/2018)

31. Lednica – Hrad Lednica (č. ÚZPF 743/2 a 743/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum múru hradbového I. a paláca hradného I.
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (04/2018)

32. Žarnovica, m.č. Revištské Podzámčie – Hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných objektov
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (04/2018)

33. Kapušany – Hrad Kapušany, západná veža hradného jadra (č. ÚZPF 305/3) – architektonicko- historický výskum – 3. Etapa
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

34. Plavecké Podhradie – Plavecký Hrad, veža bránová, palác hradný (č. ÚZPF 649/5) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

35. Vinné – Hrad, severozápadná veža a prístavba veže (č. ÚZPF 220/1) – architektonicko- historický výskum vrátane murív odkrytých archeologickým výskumom v roku 2017
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (04/2018)

36. Kamenica – Hrad Kamenica, vstupná brána do 1. predhradia a priľahlej juhovýchodnej bašty (č. ÚZPF 304/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (04/2018)

37. Bratislava – Podunajské Biskupice – r. k. kostol sv. Jozefa (č. ÚZPF 690/1) – architektonicko- historický výskum
spracovatelia: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.; schválené s pripomienkami (04/2018)

38. Trenčín – Mierové nám. 15 (č. ÚZPF 11814/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová; schválené bez pripomienok (05/2018)

39. Plaveč – Hrad Plaveč, múr hradbový (č. ÚZPF 340/6), stavba II. (č. ÚZPF 340/7), bašta delová II. (č. ÚZPF 340/5) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (05/2018)

40. Stará Ľubovňa – Námestie sv. Mikuláša 6 (č. ÚZPF 4011/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (05/2018)

41. Muráň – Hrad Muráň, bastión hradný (č. ÚZPF 528/11) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (05/2018)

42. Banská Štiavnica – R.k. farský kostol nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 2486/1) – umelecko- historický a architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová; schválené s pripomienkami (05/2018)

43. Považská Bystrica – Považský hrad, severný palác (č. ÚZPF 760/8) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

44. Kremnica – Dolná 44/11 (č. ÚZPF 3175/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

45. Bratislava – Bránová veža, Michalská 24 (č. ÚZPF 120/1) – architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie
spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.; schválené s pripomienkami (05/2018)

46. Bardejov – Nemocnica krajinská (č. ÚZPF 12061/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Jana Ličková, Ing. Peter Glos, Mgr. Slávka Hudáková, Mgr. Dominik Sabol; schválené s pripomienkami (06/2018)

47. Oravský Podzámok – Oravský hrad, juhovýchodná bašta parkánu (č. ÚZPF 273/11) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (06/2018)

48. Banská Bystrica – Námestie SNP 12 (č. ÚZPF 2466/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová; schválené bez pripomienok (06/2018)

49. Stará Ľubovňa – Námestie sv. Mikuláša 9 (č. ÚZPF 4014/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (06/2018)

50. Krušovce – r. k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 193/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (07/2018)

51. Fintice – hospodárske stavby, východné krídlo (č. ÚZPF 2134/3) – architektonicko-historický výskum strechy a krovovej konštrukcie
spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (07/2018)

52. Hlohovec – Námestie sv. Michala 27 – objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne
spracovateľ: Mgr. Peter Horanský; schválené bez pripomienok (07/2018)

53. Ladce – kaštieľ (č. ÚZPF 742/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; neschválené (08/2018)

54. Stará Ľubovňa – r. k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 981/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (08/2018)

55. Veľký Šariš – Hrad Šariš, veža strážna (č. ÚZPF 398/15) – architektonicko-historický výskum II. etapa.
spracovatelia: Ing. Miroslav Matejka; schválené s pripomienkami (08/2018)

56. Kolačkov – r. k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 893/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (09/2018)

57. Levoča – Kláštorská 20 (č. ÚZPF 2750/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Eva Spaleková, Ing. arch. Peter Kling; schválené s pripomienkami (09/2018)

58. Bojnice – Hrad Bojnice – východný múr parkanový (č. ÚZPF 805/27) – architektonicko historický výskum archeologicky odkrytých nálezov v priestore východného parkánu
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (10/2018)

59. Bojnice – Hrad Bojnice – krídlo severné (č. ÚZPF 805/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum terasy krídla
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (10/2018)

60. Trenčín – Hrad Trenčín – západný múr parkanový IV. (č. ÚZPF 1345/30) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (10/2018)

61. Dolný Kubín – Záskalie – Zonthágovská kúria (č. ÚZPF 2070/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.; schválené s pripomienkami (10/2018)

62. Kremnica – Kutnohorská 8 (č. ÚZPF 3194/1) – umelecko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; schválené s pripomienkami (10/2018)

63. Bratislava – Františkánske nám. 10 (č. ÚZPF 21/1)
spracovateľ: PhDr. Zuzana Zvarová; schválené bez pripomienok (10/2018)

64. Trnava – Hornopotočná 2 (č. ÚZPF 10181/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok (11/2018)

65. Trnava – Hviezdoslavova 5 (č. ÚZPF 10182/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok (11/2018)

66. Podhradie, Sivý Kameň – stavba hospodárska (č. ÚZPF 868/6) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (11/2018)

67. Košice – Moyzesova 16 (Tostov dom) (č. ÚZPF 3473/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; neschválené (11/2018)

68. Levoča – Kláštorská 34 (č. ÚZPF 2764/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Eva Spaleková, Ing. arch. Peter Kling; schválené bez pripomienok (11/2018)

69. Bojnice – Hurbanovo námestie 49/40 (č. ÚZPF 622/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

70. Čachtice – Čachtický hrad, východný a západný palác (č. ÚZPF 1200/2+3) – doplnkový architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

71. Ličartovce – kaštieľ (č. ÚZPF 316/1) – architektonicko-historický výskum kaštieľa
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (12/2018)

72. Brezno – Mestské opevnenie, hradbový múr (č. ÚZPF 12/2) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová; schválené s pripomienkami (12/2018)

73. Kežmarok – škola č. 845/14, Kostol (č. ÚZPF 2606/6) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská; schválené bez pripomienok (12/2018)

74. Ratková – ev.a.v. fara (č. ÚZPF 696/1) . architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)

75. Liptovský Mikuláš – Okoličné – r.k. kostol sv. Petra z Alkantary (č. ÚZPF 353/2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová; schválené s pripomienkami (12/2018)

76. Žilina – kláštor františkánov (č. ÚZPF 1394/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)

77. Hnúšťa – Petrivalského vila (č. ÚZPF 11262/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
spracovatelia: Doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

78. Ladce – kaštieľ (č. ÚZPF 742/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; schválené s pripomienkami (12/2018)

79. Sobotište – kúria (č. ÚZPF 10962/0) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Peter Horanský; schválené bez pripomienok (12/2018)

80. Bardejov – Veterná 12 (č. ÚZPF 11915/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené bez pripomienok (12/2018)

81. Blatnica – hrad – juhozápadný palác predhradia (č. ÚZPF 534/11) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (12/2018)

82. Beckov – hrad – sakristia (č. ÚZPF 1180/8) – architektonicko-historický výskum doplnkový
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (12/2018)

83. Bratislava – Františkánske nám. 8 (č. ÚZPF 19/1) – architektonicko-historický výskum
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová, Mgr. Peter Buday, PhD.; schválené bez pripomienok (12/2018)

84. Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 10999/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič; schválené bez pripomienok (12/2018)

85. Diviacka Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) – architektonicko-historický výskum
spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2018)