Prejsť na obsah

Výskumy 2016

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2016

 1. Banka – kostol sv. Martina
  – severná loď kostola (č. ÚZPF 768/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 2. Banská Štiavnica
  meštiansky dom Starozámocká 7 (č. ÚZPF 10979/1) –
  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Mgr. Ing. arch. A.
  Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Bc. M. Fabian, Ing. arch. B. Vachová;
 3. Banská Štiavnica – meštiansky
  dom na Starozámockej ul. č. 5 (č. ÚZPF 3369/1) – architektonicko-historický
  výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic;
 4. Bánovce nad Bebravou,
  synagóga, Jesenského (č. ÚZPF 10710/1) – architektonicko-historický výskum
  a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 5. Bratislava – cvernová
  továreň, (č. ÚZPF 11550/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: PhDr. M. Sura, Mgr. E. Hrašková, PhDr. V. Ferus;
 6. Bratislava – škola,
  Moskovská 2 (č. ÚZPF 11775/1) – architektonicko-historický výskum interiéru,
  spracovatelia: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Szalay, Mgr. art. I. Pilný;
 7. Bratislava – silo obilné,
  tzv. Ludwigov mlyn (č. ÚZPF 11972/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 8. Brekov – hrad (č. ÚZPF
  113/1-16) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M.
  Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 9. Brodzany – kaštieľ (č.
  ÚZPF 153/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum,
  spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 10. Čachtice – kaštieľ (č.
  ÚZPF 1202/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z.
  Zvarová, Mgr. T. Janura, PhD., PhDr. J. Oršulová, Ing. M. Matejka;
 11. Dolná Krupá – kaštieľ (č.
  ÚZPF 803/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M.
  Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar; prijaté s pripomienkami (04/16)
 12. Fiľakovo – bašta mestského
  opevnenia (č. ÚZPF 442/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, posudky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Mgr.
  P. Buday, PhD.;
 13. Fiľakovo – hrad, bastión
  I. (č. ÚZPF 440/19) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr.
  M. Šimkovic;
 14. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF
  285/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M.
  Šimkovic, Ing. M. Matejka;
 15. Hniezdne – meštiansky dom
  č. 94 (č. ÚZPF 4051/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
  Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 16. Hostie – hrad Hrušov, múr
  hradbový I., stavba obytná, nádvorie hradné II. (č. ÚZPF 1539/5, 9, 10) –
  architektonicko-historický výskum,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 17. Hradište – r. k. Kostol
  sv. Barnabáša (č. ÚZPF 167/1) – architektonicko-historický
  a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD.,
  Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD.;
 18. Chtelnica – kaštieľ
  s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický výskum
  vykonaný počas obnovy časti areálu, 4. etapa, spracovateľka: Ing. arch. J.
  Žuffová, CSc.;
 19. Jasenov – hrad,
  hospodárska budova (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 20. Jelenec – Hrad Gýmeš (č.
  ÚZPF 1443/6, 12, 13) – doplnkový architektonicko-historický výskum objektu
  stavby hospodárskej I., paláca hradného III. a delovej bašty,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 21. Jelka – r. k. Kostol sv.
  Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko-historický
  a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. J. Žuffová,
  CSc.,
  PhDr. M. Smoláková, CSc.;
 22. Kľačno – r. k. Kaplnka
  Panny Márie (č. ÚZPF 840/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický
  výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 23. Komárno – opevnenie
  bastiónové, Vážska línia (č. ÚZPF 301/26-47) – architektonicko-historický
  výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 24. Komárno – Zichyho palác
  (č. ÚZPF 2144/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr.
  E. Sabadošová;
 25. Komárno – bývalý župný dom
  (č. ÚZPF 2146/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, spracovateľka:
  Mgr. Elena Sabadošová;
 26. Kostolná pri Dunaji – r.
  k. Kostol Panny Márie Ružencovej (č. ÚZPF 25/1) –
  architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová;
 27. Košice – meštiansky dom
  Hlavná 53 (č. ÚZPF 3438/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková;
 28. Košice – meštiansky dom
  Zvonárska 2B (č. ÚZPF 3428/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 29. Kovarce – r. k. Kostol sv.
  Mikuláša (č. ÚZPF 187/1) – umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr.
  M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 30. Kremnica – meštiansky dom
  na Štefánikovom nám. č. 24/22 (č. ÚZPF 2291/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum – 1. etapa – priestory prízemia, spracovatelia:
  Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.;
 31. Lednické Rovne – park (č.
  ÚZPF 745/3-7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z.
  Zvarová, Ing. B. Malá a kol.;
 32. Levoča – meštiansky dom,
  Kláštorská 29 (č. ÚZPF 2759/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová;
 33. Levoča dom meštiansky, Vysoká č.20 (č. ÚZPF
  2829/1) –
  architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch.
  Adriana Klingová, spolupráca: Ing. arch. Peter Kling;
 34. Lipovce – Hrádok Lipovce
  (č. ÚZPF 4270/1) – architektonicko-historický výskum – 1. etapa,
  spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 35. Martin – rímskokatolícky
  Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 568/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček,
  Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 36. Martin-Záturčie – kúria
  (č. ÚZPF 11912/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr.
  K. Zvedelová, PhD.;
 37. Muráň – hrad, múr hradbový
  severozápadný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD., Mgr. M. Tihányiová,
  PhD.;
 38. Nitra – Veľprepoštský
  palác, Nám. Jána Pavla II. 5 (nie je NKP) – architektonicko-historický
  výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar.;
 39. Nitra – meštiansky dom
  Mostná 60 (č. ÚZPF 10665/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L.
  Chovancová;
 40. Nitra – hradný palác –
  suterén (č. ÚZPF 1483/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ:
  Mgr. M. Šimkovic;
 41. Nitra dom bytový, Farská 1 (č. ÚZPF 11860/1) –
  II. etapa, architektonicko-historický výskum, odb. garant: PhDr. Z.
  Zvarová, spracovatelia: Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L. Chovancová;
 42. Nitra – Kalvária (č. ÚZPF
  11664/4-21) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
  Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.; prijaté
  s pripomienkami (12/16)
 43. Nitrianske Pravno
  kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (č. ÚZPF 849/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček,
  Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 44. Nitrianske Pravno – budova
  administratívna (č. ÚZPF 11486/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček,
  Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 45. Oščadnica – kaštieľ (č.
  ÚZPF 2929/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr.
  Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 46. Oponice – hrad – veža
  útočištná, múr hradbový II., palác juhozápadný IV. (č. ÚZPF 216/1, 5, 8) –
  architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 47. Partizánska Ľupča – mesto
  – urbanisticko-historický výskum, spracovateľka:
  doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.;
 48. Podbranč – hrad Branč –
  východný palác (č. ÚZPF 655/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 49. Poprad–Spišská Sobota – meštiansky
  dom na Sobotskom nám. č. 48 (č. ÚZPF 3101/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický
  výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská;
 50. Pozdišovce – Kostol ev.
  cirkvi a. v. (č. ÚZPF 10277/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka:
  Ing. arch. Magdaléna Janovská; prijaté bez pripomienok (12/16)
 51. Ruská Nová Ves – Zbojnícky
  hrad (č. ÚZPF 3146/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa,
  spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 52. Sazdice – r. k. Kostol sv.
  Mikuláša Biskupa (č. ÚZPF 1637/1) – doplnkový architektonicko-historický
  výskum fasád, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD.,
  Ing. M. Matejka;
 53. Skalica – starobinec
  „Štibor“ (č. ÚZPF 716/1) – architektonicko-historický výskum fasád
  dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík;
 54. Slanec – hrad – bašta
  severozápadná (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.;
 55. Slovenská Ľupča – hrad (č.
  ÚZPF 77/1-18) – architektonicko-historický a umeleckohistorický
  výskum fasád horného nádvoria, spracovatelia:
  Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová;
 56. Spišská Nová Ves,
  meštiansky dom, Letná 52 (č. ÚZPF 601/1) – architektonicko-historický
  výskum, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD.;
 57. Spišské Podhradie-Spišská
  Kapitula
  – palác biskupský s areálom – záhrada (č. ÚZPF 2371/3)
  – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M.
  Janovská;
 58. Spišské Podhradie-Spišská
  Kapitula
  – Architektonicko-historický výskum uličného interiéru PR Spišská
  Kapitula, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 59. Spišské Podhradie dom meštiansky, Mariánske nám. č. 6 (č.
  ÚZPF 765/1) –
  architektonicko-historický a umelecko-historický výskum,
  spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. E. Spaleková;
 60. Súľov-Hradná – kaštieľ (č.
  ÚZPF 1374/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing.
  arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.;
 61. Šamorín
  – ev. ref. kostol
  (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický
  výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.,Ing. arch. R.
  Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová;
 62. Šámot (súčasť Šamorína) – rímskokatolícky
  Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 902/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum fasád spracovateľka: Mgr. Elena
  Sabadošová;
 63. Trenčín – hrad – obytná
  stavba, brána opevnenia (č. ÚZPF 1345/49, 50) – architektonicko-historický
  výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka, Mgr T.
  Janura, PhD.;
 64. Trenčín – hrad – múr
  hradbový IX., batéria (č. ÚZPF 1345/44, 1345/59) –
  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing.
  arch. M. Bóna, PhD., Mgr. T. Janura, PhD.;
 65. Trenčín – dom meštiansky
  Mierové nám. 16 (č. ÚZPF 1357/1-2) – architektonicko-historický výskum
  interiérové omietkové vrstvy S krídla, dvorové fasády
  S a Z krídla, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B.
  Glocková;
 66. Trenčín – dom meštiansky,
  Mierové nám. 40 (č. ÚZPF 1371/1) – architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 67. Trenčín – časť hradu –
  kazematy (č. ÚZPF 1345/37) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia:
  Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 68. Trenčín-Opatová – Kostol
  sv. Stanislava s areálom (č. ÚZPF 1292/1-2) – architektonicko-historický
  výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka, PhDr.
  Tomáš Janura, PhD.;
 69. Trnava – meštiansky dom
  Halenárska 14 (č. ÚZPF 11941/1) architektonicko-historický výskum,
  spracovatelia, Mgr. D. Haberland, Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská, PhD.,
  Ing. arch. I. Gojdič;
 70. Veľký Kamenec – kaštieľ
  (č. ÚZPF 10717/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing.
  arch. M. Janovská;
 71. Trnava, meštiansky dom,
  Jeruzalemská 38 (č. ÚZPF 11956/1) architektonicko-historický výskum
  a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland;
 72. Trnava, meštiansky dom,
  Štefánikova 41 (č. ÚZPF 10187/1) – architektonicko-historický výskum
  a umelecko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing.
  arch. J. Žuffová CSc., Ing. T. Kyncl;
 73. Trnava – meštiansky dom na
  Štefánikovej ulici č. 3 (č. ÚZPF 1098/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava
  Žuffová, CSc.;
 74. Veľký Šariš – hrad Šariš –
  bašta severovýchodná, bašta východná I. (č. ÚZPF 398/11, 12) –
  architektonicko-historický výskum II. etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka;
 75. Vinné – hrad,
  severozápadná a severná veža (č. ÚZPF 102/1) –
  architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M.
  Šimkovic;
 76. Záborské – kaštieľ (č.
  ÚZPF 404/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch.
  M. Janovská;
 77. Zborov – hrad (č. ÚZPF
  262/1-31) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M.
  Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 78. Zborov – hrad – múr
  hradbový II. (č. ÚZPF 262/6) – čiastkový architektonicko-historický
  výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 79. Zemianske Kostoľany,
  miestna časť Dolné Lelovce – Kostol Narodenia Panny Márie, (č. ÚZPF 11 178/1)
  – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, revízny
  a doplňujúci, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 80. Zemianske Kostoľany
  „sýpka“, veža obytná (č. ÚZPF 902/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 81. Zemianske Kostoľany
  kaštieľ tzv. „ Kišasonkin“ (č. ÚZPF 901/1) – architektonicko-historický
  a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 82. Žiar nad Hronom-Šášovské
  Podhradie
  – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/2) – architektonicko-historický
  výskum východného paláca,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;