Prejsť na obsah

Výskumy 2012

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2012

 1. Báč – františkánsky kláštor (č. ÚZPF 66/1-6 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Nováková (archívny výskum)
 2. Banská Štiavnica – „Liempacherovský“ meštiansky dom (č. ÚZPF 2567/0) – návrh na reštaurovanie, spracovateľ: Mgr. art. V. Plekanec
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom, A. Sládkoviča 2, (č. ÚZPF 2539/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy
 4. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Dolná Resla 3 (č. ÚZPF 11325/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – meštiansky dom, Novozámocká 9 (č. ÚZPF 3344/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová
 6. Banská Štiavnica – pracháreň, Na Maximilián šachtu 10, (č. ÚZPF 10830/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 7. Bardejov – dom meštiansky, Kláštorská 8 (č. ÚZPF 1741/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 8. Bardejov – dom meštiansky, Stöcklova 23 (č. ÚZPF 1772/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 9. Blatnica – hrad, (č. ÚZPF 534/1-17) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD. (archívny výskum)
 10. Bojnice – hrad s areálom (č. ÚZPF 805/1-38) – čiastkový architektonicko-historický výskum severovýchodného krídla, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 11. Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum fasád zv. 1, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 12. Bratislava – Dóm sv. Martina, (č. ÚZPF 198/1) architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum severnej, východnej a južnej fasády lode a fasád presbytéria – II. časť, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 13. Bratislava – dom vinohradnícky, Obchodná 70, architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič
 14. Bratislava – mestský palác, (Pálffyho palác), Ventúrska 10 (č. ÚZPF 45/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová
 15. Bratislava – meštiansky dom, Zámočnícka č. 5 (č. ÚZPF 234/0) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Obuchová CSc.
 16. Budimír – kaštieľ (č. ÚZPF 413/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kolektív
 17. Budkovce – kaštieľ (č. ÚZPF 10253/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. J. Čechová, Mgr. J. Ličková, Ing. Ľ. Suchý
 18. Červenica pri Sabinove – kaštieľ (č. ÚZPF 275/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 19. Dechtice – mlyn vodný s areálom, (č. ÚZPF 11793/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
 20. Dechtice – ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny (č. ÚZPF 958/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 21. Domaniža – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 710/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 22. Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1340/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
 23. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/0), architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 24. Hlohovec – meštiansky dom, Hlohová 17, (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 25. Hostie – hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/3,7) – čiastkový architektonicko-historický výskum objektov východného a juhovýchodného paláca, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. M. Skalská (archívny výskum)
 26. Hronský Beňadik – benediktínsky kláštor (č. ÚZPF 1229/1-19) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum opátskeho krídla s baštou a sýpky s baštou, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar, Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 27. Hubice – kaštieľ (č. ÚZPF 89/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová
 28. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. J. Žuffová, CSc., Ing. V. Vágenknechtová (park)
 29. Ivanka pri Dunaji – kaštieľ a park (č. ÚZPF 406/2) – architektonicko-historický výskum parku, spracovatelia: Ing. V. Vágenknechtová, PhDr. Z. Zvarová
 30. Jarovnice – kaštieľ (č. ÚZPF 303/0) – doplnkový umeleckohistorický a reštaurátorský výskum, spracovateľka: PhDr. J. Čechová
 31. Jasov – kláštor premonštrátov – park (č. ÚZPF 421/3-7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. M. Čutková, (architektúra, zeleň), Ing. V. Slowiková, (zeleň), PhDr. H. Žažová, PhD.(archívny výskum)
 32. Jasov – kláštor premonštrátov (č. ÚZPF 421/1-8) – architektonicko-historický a archívny výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. H. Žažová, PhD., Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Suchá, Ing. T. Kyncl, Ing. M. Matejka, Mgr. art. M. Keleši
 33. Jelenec – hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 34. Kočovce – kaštieľ a park (č. ÚZPF 1234/1-2) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. Tomáš Janura, PhD. (archívny výskum)
 35. Komárno – meštiansky dom, Dunajská 21 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 36. Komárno – protiturecká pevnosť – Nová Pevnosť (č. ÚZPF 302/2-7) – architektonicko-historický výskum Novej Pevnosti – 1. etapa, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 37. Komjatice – pamätná fara Ondreja Cabana (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 38. Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1) – architektonicko-historický výskum interiéru štítov, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Váchová
 39. Košice – dom meštiansky, Hlavná 60 (č. ÚZPF 3439/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 40. Košice – dom meštiansky, Mlynská 18, (č. ÚZPF 3496/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 41. Košice – kláštor uršulíniek na Hlavnej ul. 66 (č. ÚZPF 1094/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum okenných výplní východnej fasády, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 42. Košice – meštiansky dom, Alžbetina ulica č. 16 (č. ÚZPF 3577/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 43. Košice – Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie, Pavilón 25 (č. ÚZPF 1158/9) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 44. Krupina – r. k. Kostol Narodenia Panny Márie, juhozápadná bašta opevnenia (č. ÚZPF 1098/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Lukáč
 45. Kšinná – r. k. Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 200/0) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 46. Kunerad – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 2087/1-3) architektonicko-historický výskum – I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 47. Leles – premonštrátsky kláštor (č. ÚZPF 27/1-4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 48. Levoča – meštiansky dom, Mäsiarska 15 (č. ÚZPF 2792/0) – architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 49. Levoča – meštiansky dom, Vysoká 76 (č. ÚZPF 2860/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. Ľ. Suchý
 50. Levoča – radnica s areálom (č. ÚZPF 2891/1-2) – architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 51. Liptovský Ján – kaštieľ (č. ÚZPF 10547/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 52. Lúka – kaštieľ (č. ÚZPF 1250/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 53. Markušovce – kaštieľ s areálom, budova hospodárska (č. ÚZPF 671/4) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. A. Klingová
 54. Martin – budova administratívna pamätná (1. sídlo Matice slovenskej) a park na Štefánikovej ul. 11 (č. ÚZPF 573/1,4) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 55. Modra – dom meštiansky, Dolná 4 (č. ÚZPF 10571/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Baroková
 56. Modra – dom meštiansky, Štúrova 53 (č. ÚZPF 10594/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 57. Modra – dom meštiansky, Štúrova 62 (č. ÚZPF 10609/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová (archívny výskum)
 58. Modra – r. k. Kostol sv. Štefana kráľa, (č. ÚZPF 10952/0) – architektonicko- historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. I. Gojdič
 59. Nitra – meštiansky dom, Štefánikova 34 (objekt v pamiatkovom území) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 60. Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja (č. ÚZPF 212/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. art. T. Haviar
 61. Ochtiná – evanjelický kostol a. v. (č. ÚZPF 533/0 ) – architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská a kol.
 62. Opatová – ruina bývalého benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke (č. ÚZPF 1305/1-7) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 63. Pezinok – bastión mestského opevnenia, Záhradná ulica (č. ÚZPF 510/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka
 64. Pezinok – meštiansky dom, Holubyho 9 (č. ÚZPF 10858/0) architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová
 65. Podbranč – hrad Branč, (č. ÚZPF 655/1-7) – architektonicko-historický výskum delovej bašty, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic
 66. Považská Bystrica – Považský hrad (č. ÚZPF 760/1-16) architektonicko-historický výskum – II. etapa, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka
 67. Prievidza – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie kostola piaristov (č. ÚZPF 872/2) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. P. Horanský
 68. Prievidza – kolégium piaristov (č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. M. Smoláková, CSc.
 69. Pruské – kaštieľ a park (č. ÚZPF 772/1-3) – architektonicko-historický, umeleckohistorický a archívny výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. V. Vagenknechtová, Mgr. T. Janura, PhD., PhDr. J. Oršulová, Ing. M. Matejka
 70. Sabinov – meštiansky dom, Námestie Slobody 55, (č. ÚZPF 3828/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar
 71. Senné – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 11243/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 72. Skalica – dom meštiansky, Štefánikova 12 – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík
 73. Skalica – meštiansky dom, Potočná 25 – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 74. Smižany – meštiansky dom, Smreková 8 (č. ÚZPF 3888/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Ing. Ľ. Suchý
 75. Smižany – r. k. Kostol Povýšenia sv. Kríža, (č. ÚZPF 703/0) – architektonicko-historický výskum okien južnej fasády, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 76. Spišské Podhradie – meštianske domy, Pálešovo námestie – doplnenie návrhu obnovy architektonicko-historického výskumu, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová
 77. Spišské Podhradie – meštiansky dom (č. ÚZPF 731/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská
 78. Spišské Podhradie – meštiansky dom, Pálešovo námestie 29 (č. ÚZPF 738/0 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD., PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. M. Dušenka
 79. Spišské Podhradie – stanica mýtna s areálom, dom remeselnícky II. (č. ÚZPF 2370/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. P. Kling
 80. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – kanónia č. 8 (č. ÚZPF 776/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Janovská, Mgr. V. Olejník
 81. Strážske – r. k. Kostol Nanebovstúpenia Pána (č. ÚZPF 94/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. E. Dušenková, PhD.
 82. Svätý Anton – mýtna stanica, (č. ÚZPF 11807/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová
 83. Šaštín-Stráže – r. k. Kostol sv. Alžbety Uhorskej (č. ÚZPF 11605/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. M. Kalinová
 84. Teplička nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 1381/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr, T. Janura, PhD.
 85. Trebišov – r. k. Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 4/2) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 86. Trnava – dom remeselnícky, Halenárska 13, (č. ÚZPF 11269/1 ) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Buday (archívny výskum)
 87. Turčianska Štiavnička – kaštieľ (č. ÚZPF 631/1) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček
 88. Turčianske Teplice-Diviaky – park pri kaštieli (č. ÚZPF 540/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľky: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. E. Uherová
 89. Veľký Šariš – r. k. Kaplnka sv. Kunhuty (č. ÚZPF 399/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. D. Petranská
 90. Vysoké Tatry-Nový Smokovec – Vila Jakuba Bruchsteinera – vila „Lavína“ (č. ÚZPF 11762/0) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. P. Glos, Mgr. M. Semančík
 91. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1) – architektonicko-historický výskum bašty a hospodárskej budovy, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 92. Zemplín – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (č. ÚZPF 57/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková, PhDr. J. Čechová
 93. Zliechov – r. k. Kostol sv. Vavrinca – (č. ÚZPF 787/0 ) – architektonicko-historický výskum fasád a veže kostola, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová
 94. Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (archívny výskum)
 95. Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište, (č. ÚZPF 1261/0) – návrh ochrany a prezentácie objektu hradného múru III v 2. predhradí, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna
 96. Žilina – r. k. Kostol Najsvätejšej Trojice (č. ÚZPF 1393/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová PhD., Ing. arch. M. Marček