Prejsť na obsah

Výskumy 2011

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2011
 1. Ardanovce – r.k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 131/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum okenného otvoru na západnej fasáde. Autor: Mgr. D. Haberland
 2. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 10, mešt. dom (č. ÚZPF 2520/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 3. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 12, mešt. dom (č. ÚZPF 2519/0) – architektonicko-historický výskum podkrovia. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 4. Banská Štiavnica – A. Sládkoviča 4, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 5. Banská Štiavnica – A. Sládkoviča 12, mešt. dom (č. ÚZPF 3365/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 6. Banská Štiavnica – Kammerhofská ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 3320/0) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Hrašková
 7. Banská Štiavnica – Palárikova ul. 6, časť mešt. domu – Z obvodová stena (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 8. Banská Štiavnica – Radničné nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 11716/0) – architekto-nicko-historický výskum. Autori: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD. a kol.
 9. Banská Štiavnica – Strieborná ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 11693/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. Ľ. Fillová
 10. Bardejov – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1724/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 11. Bardejov – Stöcklova ul. 19, mešt. dom (č. ÚZPF 1771/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 12. Beckov – hrad – dolný hrad a východná časť predhradia (č. ÚZPF 1180/15-19) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 13. Beluša – Farská ul. 57, r.k. kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 699/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum.
  Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhDr. Š. Oriško
 14. Bíňa – r.k. kostol Dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0) – doplnok architektonicko-historického výskumu. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 15. Bratislava – Laurinská ul. 19, bytový dom (č. ÚZPF 96/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Orosová
 16. Bratislava – Michalská ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 17. Dechtice – r.k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 793/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 18. Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1341/1) – architektonicko-historický výskum.
  Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 19. Hlohovec – Ul. SNP 14, kúria a pivnica „Sokolovňa“ (č. ÚZPF 11359/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 20. Holíč – kaštieľ – koniareň a tabačiareň (č. ÚZPF 613/4,5) – architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
 21. Kočín – Lančár – zvonica pri r.k. kostole sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 924/2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
 22. Komárno – Hradná ul. 3, protiturecká pevnosť – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – II. etapa architektonicko-historického výskumu.
  Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
 23. Komárno – Jókaiho ul. 4, 6, špitál a kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 2151/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová
 24. Komárno – Palatínova ul. 10, r.k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický výskum fasád veží a fasády priečelia.
  Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 25. Komjatice – Horná ul. 2, pamätná fara (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
 26. Košice – Hlavná ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1057/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 27. Košice – Hlavná ul. 27, mešt. dom (č. ÚZPF 1329/1-2) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 28. Košice – Hlavná ul. 61, mešt. dom (č. ÚZPF 1090/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum dvorového krídla.
  Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková
 29. Košice – Hlavná ul. 79, mešt. dom (č. ÚZPF 3447/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 30. Košice – Hlavná ul. 94, mešt. dom – severný parcelný múr (č. ÚZPF 3456/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 31. Košice – bašta a múr hradbový, tzv. Katova bašta (č. ÚZPF 1049/9 a 1049/7, 10) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
 32. Košice – Mestský park č. 13, bývalý korčuliarsky pavilón (č. ÚZPF 3480/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
 33. Košice – Mlynská ul. 30, mestský palác, tzv. Jakabov palác (č. ÚZPF 3504/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 34. Košice – Moyzesova ul. 9, nemocnica (č. ÚZPF 3656/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 35. Košice – Vrátna ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3605/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
 36. Krakovany – r.k. kostol sv. Gála (č. ÚZPF 917/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
 37. Krupina – Sládkovičova ul. 20, mešt. dom (č. ÚZPF 11097/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 38. Levoča – Mäsiarska ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2792/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 39. Levoča – Nám. Majstra Pavla 43, mešt. dom (č. ÚZPF 2932/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 40. Lietava – hrad – severovýchodná bašta 1. predhradia (č. ÚZPF 1352/6) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 41. Liptovský Hrádok – Pod lipami 11, škola lesnícka (č. ÚZPF 320/1) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 42. Liptovský Mikuláš – Hodžova ul. 20, vila s areálom (č. ÚZPF 11720/1-3) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 43. Modra – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 490/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar,
  Mgr. J. Tihányi, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 44. Nitra – areál kostola a kláštora piaristov (č. ÚZPF 1500/1-2) – architektonicko-historický výskum ohradného múru bývalej záhrady kláštora a archeologických architektonických nálezov. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
 45. Nitra – Samova ul. 9, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka
 46. Nitra – Borina – strážna veža, tzv. Turecká varta (č. ÚZPF 1505/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Matejka
 47. Nováky – Nám. SNP 23, kúria (č. ÚZPF 856/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autorka: Mgr. R. Kollárová
 48. Nové Sady – kaštieľ (č. ÚZPF 1520/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová
 49. Oravský Podzámok – Oravský hrad – 1. podlažie Thurzovho paláca (č. ÚZPF 237/19) – architektonicko-historický výskum.
  Autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Čajka
 50. Pezinok – r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 523/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Sabadošová
 51. Pezinok – Grinava – r.k. kostol sv. Žigmunda (č. ÚZPF 497/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová,
  Mgr. M. Havlík, Mgr. art. P. Hrachovský, Mgr. art. P. Molnár
 52. Podhorany – Sokolníky – ruina kostola sv. Michala (č. ÚZPF 1523/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
 53. Poltár – Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum.
  Autor: Mgr. M. Šimkovic
 54. Prievidza – piaristické gymnázium, základná škola a gymnázium Františka Hanáka
  (č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.
 55. Rimavská Baňa – evan. a.v. kostol (č. ÚZPF 1008/1) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Hrašková, Ing. akad. arch. I. Danihel
 56. Rožňava – Nám. baníkov 18, mešt. dom (č. ÚZPF 10137/0) – architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
 57. Sazdice – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1637/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, PhDr. H. Žažová, PhD.
 58. Spišská Nová Ves – Letná ul. 50, Provinčný dom (č. ÚZPF 599/1) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
 59. Spišské Podhradie – Mariánske nám. 35, mešt. dom (č. ÚZPF 756/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. N. Urbanová
 60. Spišské Podhradie – Pálešovo nám. 1, 2, 3, mešt. domy (č. ÚZPF 714/0, 715/0, 716/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum.
  Autorka: PhDr. N. Urbanová
 61. Spišské Podhradie – Starý jarok 47, mešt. dom (č. ÚZPF 762/0) – architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. Urbanová
 62. Spišský Hrušov – r.k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. A. Klingová
 63. Šaštín – Stráže – Štúrova ul. 6, továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – II. etapa architektonicko-historického výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
 64. Štítnik – Nám. 1. mája 437, patricijský dom (č. ÚZPF 557/0) – architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová, Mgr. T. Haviar
 65. Trnava – Štefánikova ul. 37, mešt. dom (č. ÚZPF 1102/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
 66. Trnava – Štefánikova ul. 39, mešt. dom (č. ÚZPF 1104/0) – architektonicko-histprický výskum.
  Autori: Mgr. M. Havlík, PhDr. J. Žuffová, CSc., Mgr. E. Sabadošová
 67. Vlková – kaštieľ (č. ÚZPF 1006/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – doskúmanie suterénnych priestorov. Autorka: PhDr. N. Urbanová
 68. Vyšný Kubín – Kubínyiovský kaštieľ(č. ÚZPF 260/1) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
 69. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-2) – architektonicko-historický výskum budovy 1. brány a bašty č. 11. Autor: doc. Ing. PhDr. M. Plaček, odb. garant: Ing. arch. M. Bóna
 70. Zborov – r.k. kostol sv. Žofie (č. ÚZPF 263/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. J. Adam, PhD.
 71. Žilina – Hurbanova ul. 11, synagóga (č. ÚZPF 1398/0) – architektonicko-historický výskum. Autorka: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.