Prejsť na obsah

Výskumy 2010

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2010

1. Banská Bystrica – Nám. Š. Moyzesa 4, mešt. dom (č. ÚZPF 2338/0) – architekt.-
historický a umelecko-historický a výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

2. Banská Štiavnica – Akademická ul. 8, mešt. dom (č. ÚZPF 2499/0) – doplnkový
architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

3. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3340/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

4. Banská Štiavnica – Nám. Sv. Trojice 20, mešt. dom (č. ÚZPF 2560/0) –
architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

5. Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, radnica (č. ÚZPF 2484/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

6. Banská Štiavnica – Spojná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10763/1-4) – architektonicko-
historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

7. Banská Štiavnica – kalvária – aleja (č. ÚZPF 2489/26) – výskumy historickej zelene,
autori: Doc. Ing. T. Benčať, CSc., Doc. Ing. arch. P. Gregor, PhD. a kol.

8. Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho a JZ krídlo zámku (č. ÚZPF 805/
12-14), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Zvarová,
Mgr. Horanský, Ing. Matejka, PhDr. Zemene, Mgr. Janura, PhDr. Javošová

9. Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho (č. ÚZPF 805/13), umelecko-
historický výskum, autori: Mgr. M. Brázdilová, Mgr. J. Papco

10. Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum
fasády veže a západnej fasády, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

11. Bratislava – Kapitulská ul. 19, Prepoštský palác (č. ÚZPF 64/1,2) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

12. Bratislava – Čunovo – kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

13. Cífer – Pác – r.k. kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 965/1) – architekt.-historický
výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, Mgr. K. Zvedelová

14. Dechtice – ruina kostola sv. Kataríny, tzv. Katarínka (č. ÚZPF 958/2) –
architektonicko-histor. a umelecko-histor. výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

15. Drahňov – kaštieľ (č. ÚZPF 19/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

16. Gabčíkovo – budova technických služieb (nie je NKP) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň

17. Holíč – kaštieľ, severovýchodný bastión (č. ÚZPF 613/12), architektonicko-historický
výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

18. Holíč – manufaktúra (č. ÚZPF 614/1) – umelecko-historický a architektonicko-
historický výskum fasád – I. etapa, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.,
Ing. arch. B. Váchová, Ing. arch. R. Erdélyi

19. Horná Mičiná – organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 1993/0) – umel.-
historický a organologický výskum, autori: Mgr. art. A. Štafura, Mgr. E. Kušnierová

20. Horné Lefantovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1422/1) – architektonicko-historický,
umelecko-historický a archívny výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

21. Hurbanovo – Bohatá – kúria (č. ÚZPF 2509/1) – architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

22. Ilava – zájazdný hostinec (č. ÚZPF 731/0) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Mgr. K. Zvedelová

23. Iža – poloha „Leányvár“ – rímsky vojenský tábor – objekt kúpeľov (č. ÚZPF 289/1) –
archeologický výskum, autori: PhDr. J. Rajtár a kol.

24. Kamenica – hrad (č. ÚZPF 304/0) – architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

25. Kluknava – železiarska huta (č. ÚZPF 4437/0) – architektonicko-historický výskum,
autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. Urbanová

26. Komárno – r.k. kostol sv. Rozálie (č. ÚZPF 307/0) – architektonicko-historický
výskum exteriéru, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.,
Mgr. M. Piatrov

27. Komárno – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – I. etapa architektonicko-historického
výskumu a inventarizácia dvorových fasád a dispozícií kurtín,
autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, Doc. Ing. O. Makýš, PhD.

28. Kostoľany pod Tribečom – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1) – umelecko-
historický a architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

29. Košice – areál bývalého Komenského ústavu (č. ÚZPF 1158/1-10) – urbanisticko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

30. Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť A (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

31. Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť B (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

32. Košice – Čajkovského ul. 2, mešt. dom (nie je NKP) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

33. Košice – Dominikánske nám. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 1148/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi

34. Košice – Hlavná ul. 43, mešt. dom – byt č. 5 na 2. NP priečneho dvorového krídla
(č. ÚZPF 1075/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy,
Mgr. B. Glocková

35. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom (č. ÚZPF 1085/0) – doplňujúci architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

36. Košice – Hlavná ul. 75, mešt. dom (č. ÚZPF 3444/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

37. Košice – Kováčska ul. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 3403/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

38. Košice – Pri Miklušovej väznici 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3507/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková

39. Kráľovičove Kračany – kaštieľ (č. ÚZPF 96/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň,
Mgr. M. Havlík

40. Kremnica – Nám. SNP 5, mešt. dom (č. ÚZPF 3180/0) – umelecko-historický
a architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.,
Doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD., Mgr. I. Hovorič

41. Lednica – hrad (č. ÚZPF 743/0), architektonicko-historický výskum,
autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, Mgr. P. Barta, PhD.

42. Lednica – kostol sv. Jána Nepomuckého (č. ÚZPF 744/0) – umelecko-historický
a architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka,
Mgr. T. Janura, PhDr. J. Oršulová

43. Levoča – Nám. Majstra Pavla 47, mešt. dom (č. ÚZPF 2936/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, autorky: Ing. arch. M. Janovská,
PhDr. M. Novotná

44. Levoča – r.k. kostol sv. Jakuba (č. ÚZPF 2892/0) – architektonicko-historický
výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

45. Likavka – hrad Likava (č. ÚZPF 316/1-28) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Ing. arch. M. Janovská

56. Svätý Jur – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 432/0) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum stien v interiéri hlavnej a bočnej lode,
autorka: Mgr. E. Sabadošová

57. Šahy – Hlavné nám. 1, župný dom (č. ÚZPF 1647/1) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

58. Šaštín – Stráže – továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň

59. Štiavnické Bane – banský úrad (č. ÚZPF 11493/0) – architektonicko-historický
výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková (01/10)

60. Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša, karner (č. ÚZPF 1125/2) – architektonicko-
historický výskum murív odkrytých v roku 2010 pri archeologickom výskume
karnera, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

61. Veľká Čalomija – Pustý kostol (č. ÚZPF 2589/0) – architektonicko-historický
výskum, autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

62. Žilina – Bottova ul. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1417/0) – umelecko-historický výskum
fasád, podlubia a dreveného stropu v SZ miestnosti na 2. nadzemnom podlaží,
autorka: Mgr. R. Kollárová