Prejsť na obsah

Výskumy 2009

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2009

1. Banská Bystrica, časť Radvaň – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 73/1-5) – čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic,

2. Banská Štiavnica – Kmeťova ul. 5, mešť. dom, (č. ÚZPF 2522/0) – architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.

3. Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, radnica (č. ÚZPF 2484/0), prezentácia doterajších výsledkov architektonicko-historického výskumu, autor: Mgr. M. Šimkovic

4. Banská Štiavnica – Kalvária, Dolný kostol (č. ÚZPF 2489/2) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

5. Banská Štiavnica – Kalvária, Horný kostol (č. ÚZPF 2489/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

6. Banská Štiavnica – Kalvária, Stredný kostol (č. ÚZPF 2489/3) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

7. Bardejov – Radničné nám. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 1700/1) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Timková

8. Bardejov – Radničné nám. 44, mešt. dom (č. ÚZPF 1721/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

9. Bardejov – Stöcklova ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1755/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

10. Bardejov – Stöcklova ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1753/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

11. Bátovce – r.k. kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1592/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

12. Beckov – Beckovský hrad, múr opevňovací (č. ÚZPF 1180/12) – čiastkový architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

13. Bratislava – Mostová ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 11200/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Hrašková

14. Bratislava – Nám. SNP č. 8, Kláštor milosrdných bratov (č. ÚZPF 281/1) –architektonicko-historický výskum severnej časti kláštora, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

15. Bratislava – Uršulínska č. 3 a 5, kláštor uršulínok (č. ÚZPF 224/1-2) – architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová,
Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Obuchová, Ing. arch. P. Ižvolt

16. Brhlovce – kaštieľ a hospodárska budova (č. ÚZPF 2169/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

17. Brzotín – kaštieľ (č. ÚZPF 479/0) – architektonicko-historický výskum
autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

18. Bučany – kúria (č. ÚZPF 781/0) – architektonicko-historický výskum
autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

19. Čierny Brod – Heď – kúria (č. ÚZPF 11494/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum,autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová

20. Dechtice – kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 792/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, autori: Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

21. Dubnica nad Váhom – kaštieľ (č. ÚZPF 713/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura

22. Hul – kaštieľ (č. ÚZPF 2299/1) – architektonicko-historický výskum,
autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

23. Chyžné – organový pozitív v r.k. kostole (č. HKP v ÚZPF 3564/1) – umelecko-historický a organologický výskum, autor: Mgr. art. A. Štafura

24. Košice – Alžbetina ul. 43 a 45, mešt. domy (č. ÚZPF 1214/0 a 1215/0) – architektonicko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. M. Timková

25. Košice – Hlavná ul. 45, južný parcelačný múr mešt. domu (č. ÚZPF 1077/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

26. Košice – Hlavná ul. č. 96 a 98, dvojica mešt. domov (č. ÚZPF 3458/0 a 1107/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

27. Košice – Hlavná ul. 99, mešt. dom (č. ÚZPF 1106/0) – architektonicko-historický výskum krovu, autorka: Mgr. M. Haviarová

28. Košice – Kováčska ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1168/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková

29. Košice – Mlynská ul.19, mešt. dom (č. ÚZPF 3497/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

30. Košice – ul. Pri Miklušovej väznici 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3507/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková

31. Košice – Rooseveltova ul. 1, budova Košického spoločenského kruhu (č. ÚZPF 3516/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Mgr. G. Kladek, Ing. P. Lučanský

32. Košice – Továrenská ul. 3, opevnenie mestské, bastión – Mlynská bašta (č. ÚZPF 1049/1) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek

33. Košice – Továrenská ul. 3, opevnenie mestské, pracháreň (č. ÚZPF 1049/2) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek

34. Košice – Zvonárska ul. 5, ortodoxná synagóga (č. ÚZPF 3620/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek,

35. Košice – Krásna nad Hornádom – kaštieľ (č. ÚZPF 424/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

36. Kráľová pri Senci – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 10777/0) – architektonicko-historický výskum fasád, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

37. Levice – Vojenská ul. 4, dom bytový (č. ÚZPF 10777/0) – umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. M. Švolíková

38. Levoča – Nám. Majstra Pavla 29, mešt. dom (č. ÚZPF 2918/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

39. Levoča – Vysoká ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 2814/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

40. Muráň – rímskokatolícka fara (č. ÚZPF 529/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

41. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 610/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

42. Nitra – Nám. Jána Pavla II. č. 7, hrad – biskupský palác (č. ÚZPF 1483/1), architektonicko-historický a umelecko historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

43. Nitra – Horné Krškany – kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1507/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

44. Nižná Kamenica – kaštieľ (č. ÚZPF 428/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L . Kürthy, Mgr. B. Glocková

45. Oravský hrad – hradba na III. hradnom nádvorí (č. ÚZPF 237/9) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

46. Podolínec – Mariánske nám. 29, mešt. dom (č. ÚZPF 3963/0) – architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Haviarová

47. Považská Bystrica – Považský hrad (č. ÚZPF 760/2,7,8,9) – I. etapa architektonicko-historického výskumu fasád, autor: Ing. arch. M. Bóna

48. Prenčov – fara pamätná (č. ÚZPF 10570/1) – architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

49. Prešov – Slovenská ul. 40, župný dom a administratívna budova (č. ÚZPF 3321/1-2) – architektonicko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, PhDr. N. Urbanová

50. Ratkovské Bystré – organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 458/2) – umelecko-historický a organologický výskum, autor: Mgr. art. A. Štafura

51. Sasinkovo – kaštieľ (č. ÚZPF 1001/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

52. Sedmerovec – Pominovec – r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 776/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Kalinová

53. Spišský hrad – (č. ÚZPF 830/1-43) – architektonicko-historický výskum,
autorka: Ing. arch. M. Janovská

54. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 5, mešt. dom (č. ÚZPF 977/0) – architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, autorka: Mgr. M. Timková

55. Šahy – Pamiatková zóna, urbanisticko-historický výskum, I. etapa, autorky: Ing. arch. Z. Morávková, Ing. arch. S. Gojdičová

56. Špania Dolina – dom ľudový (č. ÚZPF 1501/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

57. Trenčín – Mierové nám. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1358/01) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Danák, Mgr. K. Zvedelová, Ing. arch. E. Gažiová

58. Trenčín – opevnenie Kostola Narodenia Panny Márie a opevnenie mestské
(č. ÚZPF 1375/6 a 1348/2) – architektonicko-historický výskum
autor: Ing. arch. M. Bóna

59. Trenčín – Trenčiansky hrad, kasárne (č. ÚZPF 1345/37) – návrh ochrany, obnovy a prezentácie, autor: Ing. arch. M. Bóna

60. Trenčín – Záblatie – kaštieľ (č. ÚZPF 1385/1-2) – architektonicko-historický a archívny výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová,
Mgr. T. Janura, PhDr. J. Oršulová

61. Trnava – Hviezdoslavova ul. 8, kláštor uršulíniek (č. ÚZPF 1134/1) – architektonicko-historický výskum na overenie prítomnosti výtvarnej výzdoby
autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

62. Trnava – Múzejné nám. 3, pivnica bývalého kláštora klarisiek (č. ÚZPF 1128/1-2) – architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava – Nám. sv. Mikuláša 3, bývalý arcibiskupský palác (č. ÚZPF 1120/0) – umelecko-historický, architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

64. Turčiansky Peter – kaštieľ (č. ÚZPF 3278/1-3) – architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

65. Zemplínske Jastrabie – reformovaný kostol (č. ÚZPF 59/0), umel.-historický a archit.-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

66. Žilina – Bottova ul. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1417/0) – umelecko-historický výskum fasád, podlubia a dreveného stropu, autorka: Mgr. R. Kollárová

67. Žilina – Hurbanova ul. 28, palác mestský – Rosenfeldov palác (č. ÚZPF 11600/1-3) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.