Prejsť na obsah

Výskumy 2008

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2008

1. Banská Štiavnica – Akademická ul. 3, bývalý dominikánsky kláštor (č. ÚZPF 2486/2), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

2. Banská Štiavnica – Akademická ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2495/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

3. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 4, mešt. dom (č. ÚZPF 3375/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic a kol.

4. Banská Štiavnica – ul. A. Péchu 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3330/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

5. Banská Štiavnica – Kammerhofská ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 3319/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

6. Banská Bystrica – Lazovná ul. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 10025/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

7. Banská Štiavnica – Novozámocká ul. 18 mešt. dom (č. ÚZPF 3347/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

8. Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, kaplnka v radnici (č. ÚZPF 2484/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

9. Banská Štiavnica – Starozámocká ul. 4, mešt. dom (č.ÚZPF 3368/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

10. Banská Štiavnica – Višňovského ul. č. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 3375/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

11. Bardejov – Kláštorská ul. 19, mešt. dom(č. ÚZPF 1745/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

12. Bardejov – Radničné nám. 38, mešt. dom (č. ÚZPF 1715/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

13. Bošany – kaštieľ (č. ÚZPF 148/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

14. Bratislava – Čulenova ul. 7, tepláreň (č. ÚZPF 11561/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

15. Bratislava – Župné nám. 1, kláštor kapucínov (č. ÚZPF 169/1), architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhDr. V. Obuchová, CSc.

16. Čachtický hrad – obranná veža s kaplnkou (č. ÚZPF 1200/2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

17. Dolná Mičiná – kaštieľ (č. ÚZPF 38/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

18. Hajná Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 159/1,2), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

19. Halič – kaštieľ (č. ÚZPF 444/1), pamiatkový výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. Ľ. Fillová

20. Helcmanovce – Csákyovský kaštieľ (č.ÚZPF 646/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič, spolupráca: PhDr. N. Urbanová

21. Holíč – park pri kaštieli (č. ÚZPF 613/26-28), urbanisticko-historický výskum alejí, autorka: PhDr. N. Urbanová

22. Klátová Nová Ves – časť Sádok – kostol Panny Márie – Kráľovnej anjelov (č. ÚZPF 180/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

23. Klokočov – gréckokatolícky kostol (č. ÚZPF 10264/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

24. Komárno – Župná ul. 15, župný dom (č. ÚZPF 2146/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. E. Sabdošová, Mgr. M. Havlík

25. Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

26. Koplotovce – kúria a čelná fasáda sýpky (č. ÚZPF 902/2,3) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

27. Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1), čiastkový architektonicko-historický výskum interiéru (pôvodná západná fasáda lode), autor: Ing. arch. M. Bóna

28. Košice – Alžbetina ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1204/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tiháhyi

29. Košice – Hlavná ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/1) čiastkový architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. M. Timková

30. Košice – Hlavná ul. 103, mešt. dom (č. ÚZPF 3459/0), architektonicko-historický výskum – 1. etapa, autorka: PhDr. Darina Petranská

31. Košice – Kováčska ul. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 1164/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

32. Košice – Kováčska ul. 47, mešt. dom (č. ÚZPF 1179/0) – architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

33. Košice – Mäsiarska ul. 21, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/2), čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

34. Košice – Puškinova ul. 3, bývalá židovská škola (č. ÚZPF 3514/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tihányi

35. Košice – Strojárenská ul. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 3672/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Timková, Mgr. J. Tiháhyi

36. Košice – Barca – kaštieľ s parkom (č. ÚZPF 410/1-2), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Hronský, PhDr. N. Urbanová, PhDr. Oršulová

37. Kozelník – zájazdný hostinec (č. ÚZPF 2925/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

38. Kremnica – Dolná ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 3155/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archeologický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Doc. PhDr. J. Hoššo, PhD., a kol.

39. Kremnica – Dolná ul. 30, mešt. dom (č. ÚZPF 3167/0), architektonicko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Mgr. E. Hrašková

40. Kremnica – Štefánikovo nám. 24, mincovňa (č. ÚZPF 2278/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

41. Kremnica – Langsfeldova ul. 47, sýpka Bratskej pokladnice (č. ÚZPF 3383/0), architektonicko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Ing. arch. J. Maršálková

42. Levoča – Mäsiarska ul. 24, mešt. dom (č. ÚZPF 2799/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

43. Malacky – Zámocká ul. 18, Pálffyovský kaštieľ a park (č. ÚZPF 444/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

44. Malá Mača – kostol sv. Margity (č. ÚZPF 32/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autor: Ing. arch. M. Bóna

45. Markušovce – Michalská ul. 49, kúria (č. ÚZPF 674/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

46. Markušovce – Michalská ul. 73, kaštieľ „Bocian“ (č. ÚZPF 673/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová

47. Moravany nad Váhom – park pri kaštieli (č. ÚZPF 954/3), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, spolupráca: Ing. V. Vagenknechtová

48. Nitra – Farská ul. 18, rímskokatolícka fara (č. ÚZPF 10848/0), architektonicko-historický výskum fasád (čiastkový), autor: Mgr. S. Paulusová

49. Nitra – Nám. Jána Pavla II č. 7, hrad (č. ÚZPF 1483/1), prezentácia návrhu obnovy fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

50. Nitra – Malá ul.2, obytný dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský posudok: Mgr. M. Orosová, PhDr. J. Šulcová (10/08)

51. Nové Mesto nad Váhom – Hurbanova ul. 753, zemianska kúria (č. ÚZPF 1275/1 – vedené ako veža v mests. opevnení) doplnkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

52. Oravský hrad – terasa nad studňou (č. ÚZPF 237/7,8), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

53. Oravský hrad – tunel pod tzv. Veľkou terasou (č. ÚZPF 237/13), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

54. Orlové – kaštieľ a park (č. ÚZPF 751/1-2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová

55. Ostratice – kaštieľ II (č. ÚZPF 220/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. Dr. Zuzana Ševčíková, CSc.

56. Partizánska Ľupča – kaštieľ (č. ÚZPF 360/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

57. Pezinok – Holubyho ul. 91, kláštor a kostol kapucínov (č. ÚZPF 525/1-2), architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová, spolupráca: Mgr. art. Molnár

58. Pobedim – budova r.k. farského úradu – pamätná fara (č. ÚZPF 1295/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc., spolupráca: Mgr. I. Pastorek

59. Prešov – Hlavná ul. 139, stará mestská škola (č. ÚZPF 4099/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. D. Petranská

60. Prievidza – ul. A. Hlinku 48, podzemná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pod Piaristickým kostolom (č. ÚZPF 872/2), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

61. Slovenská Ľupča – hrad, východná veža (č. ÚZPF 77/1-19), architektonicko-historický výskum exteriéru, autor: Ing. arch. I. Gojdič

62. Spišská Kapitula – katedrála sv. Martina (č. ÚZPF 782/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná

63. Spišská Kapitula – kanónia č. 14 (č. ÚZPF 775/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová, spolupráca: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka

64. Spišské Podhradie – Mariánske nám. 11, mešt. dom (č. ÚZPF 746/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

65. Spišský Štiavnik – kaštieľ (č. ÚZPF 971/0), architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Ilavská, Mgr. J. Tihányi

66. Šamorín – Hlavná ul. 46, bývalý kláštor paulánov – záp. krídlo (č. ÚZPF 119/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

67. Trenčín – Trenčiansky hrad, hospodárska stavba I. (č. ÚZPF 1345/17), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Bóna

68. Trnava – Hollého ul. 8, Seminár sv. Vojtecha – Adalbertínum (č. ÚZPF 1043/5), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

69. Trnava – Jeruzalemská ul. 41, mešt. dom (č. ÚZPF 11427/0), architektonicko-historický výskum fasád a umelecko-historický výskum interiérov, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

70. Turany – kostol sv. Gála (č. ÚZPF 630/1), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

71. Uzovce – r.k. kostol Povýšenia sv. Kríža (č.ÚZPF 393/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. Ľ. Suchý

72. Vígľaš – zámok (č. ÚZPF 1123/1-18), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. M. Sura

73. Zemplín – reformovaný kostol (č. ÚZPF 57/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. J. Čechová, spolupráca: Mgr. J. Koreňová, Ing. P. Glos

74. Želiezovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1653/1), architektonicko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. T. Janura