Prejsť na obsah

Výskumy 2007

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2007

1. Banská Štiavnica – Akademická ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 2496/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

2. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 18, mešt. dom (č. ÚZPF 2518/0), architektonicko-historický výskum interiérov, autor: Mgr. M. Šimkovic

3. Banská Štiavnica – Dolná ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 3323/0), architektonicko- historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

4. Beckov – Beckovský hrad (č. ÚZPF 1180/1-18), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

5. Bíňa – rotunda dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0), architektonicko-historický výskum fasády, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

6. Bohunice – kaštieľ (č. ÚZPF 701/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský

7. Bratislava – Michalská ul. 22-26, mešt. domy (č. ÚZPF 118/0, 119/0, 121/0, 122/0, 123/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

8. Bratislava – Nám. SNP 30, obchodný dom Dunaj (č. ÚZPF 11330/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

9. Bratislava – Panská ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 142/0) architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

10. Bratislava – Partizánska ul. 27, záhrada Kochovho sanatória (č. ÚZPF 748/2), umelecko-historický výskum architektonických prvkov, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová

11. Bratislava – Prepoštská ul. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 180/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

12. Bratislava – Prepoštská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 183/0), architektonicko-historický výskum interiéru, autori: PhDr. I. Štassel, Mgr. E. Sabadošová

13. Bratislava – Rudnayovo nám. 1, bočná kaplnka sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina (č. ÚZPF 198/1), architektonicko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová

14. Bratislava – Rudnayovo nám. 1, kaplnka sv. Anny Samotretej v katedrále sv. Martina (č. ÚZPF 198/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autorka: Mgr. E. Sabadošová

15. Bratislava – Vajanského nábr. 2, budova Slovenského národného múzea (č. ÚZPF 573/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

16. Bratislava – Zámočnícka ul. 3, hradbový múr (č. ÚZPF 120/9), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

17. Bratislava – Žižkova 36, obradný dom ŽNO (č. ÚZPF 10624/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

18. Bratislava – Devín – Hutnícka ul. 36, mešt.dom (č. ÚZPF 10968/0), architektonicko- historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

19. Brezno – Rázusova ul. 20, roľnícko-remeselnícky dom (č. ÚZPF 2739/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

20. Brodzany – letohrádok Babylon (č. ÚZPF 2262/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

21. Budatín – hospodárske krídlo hradu (č. ÚZPF 1427/3), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

22. Divín – kaštieľ (č. ÚZPF 434/1), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

23. Doľany – mestská veža (č. ÚZPF 10995/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. Mgr. A. Botek, Mgr. E. Sabadošová

24. Dubnica nad Váhom – ul. Pod kaštieľom 49, bytový dom (č. ÚZPF 713/3), umelecko-historický, architektonicko- historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, PhDr. N. Urbanová

25. Dvory nad Žitavou – r.k. kostol sv. Vojtecha – exteriér (č. ÚZPF 329/0), archit.-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr .P. Horanský, PhDr. M. Kadlečíková

26. Halič – kaštieľ (č. ÚZPF 444/1), pamiatkový výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

27. Holíč – Nám. sv. Martina 2 – 3, bytový dom (č. ÚZPF 10535/0), umelecko-historický výskum fasád, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský

28. Hurbanovo – kaštieľ Fesztyovcov (č. ÚZPF 11533/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I.Gojdič

29. Ilava – pivovar (č. ÚZPF 730/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, PhDr. N. Urbanová

30. Kežmarok – Hviezdoslavova 7, mešt. dom (č. ÚZPF 2573/0), archit.-historický a umel.-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Timková

31. Kežmarok – ul. Na Starom trhu 25, mešt. dom (č. ÚZPF 2712/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

32. Kláštor pod Znievom – Gymnaziálna ul. 162, kostol Blahoslavenej Panny Márie s areálom bývalého premonštr. Kláštora (č. ÚZPF 557/1-2), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

33. Kláštor pod Znievom – Čulenova ul. 111, r.k. fara, architektonicko-historický výskum (č. ÚZPF 556/1), autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

34. Kluknava – kaštieľ (č. ÚZPF 657/0), aktualizácia návrhu na obnovu architektonicko-historického výskumu, autorka: PhDr. N. Urbanová

35. Komárno – Dunajské nábrežie 16, hotel (č. ÚZPF 2167/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

36. Košeca – brána bývalého cintorína (č.ÚZPF 740/0), umelecko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

37. Košice – Dominikánske nám., kláštor dominikánov (č. ÚZPF 1126/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I.Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Akad. arch.J. Duchoň

38. Košice – Hlavná ul. 72, mestský palác – hospodárska budova (č. ÚZPF 1098/2), doplňujúci architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

39. Košice – Hlavná ul. č. 85, mešt. dom (č. ÚZPF 3531/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy

40. Košice – Kováčska ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1161/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L.Kürthy, Mgr.B.Glocková

41. Košice – Mäsiarska ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1221/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho

42. Košice – Mäsiarska ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1223/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho

43. Košice – Mäsiarska ul. 26, mešt. dom (č. ÚZPF 1230/0), architektonicko-historický výskum krovu, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Akad. arch. J. Duchoň

44. Košice – mestské opevnenie (č. ÚZPF 1049/1-22), urbanisticko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

45. Krajné – r.k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 1239/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Kalinová

46. Levice – stredný a horný hrad (č. ÚZPF 1616/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

47. Levoča – Kláštorská ul. 33, mešt. dom (č. ÚZPF 2763/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

48. Levoča – Nám. Majstra Pavla 19, mešt.dom (č. ÚZPF 2908/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N.Urbanová

49. Modra – Dukelská ul. 4, mešt. dom (č. ÚZPF 10581/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Danák, Mgr. K. Zvedelová

50. Nitra – Štefánikova ul. 35, polyfunkčný dom (č. ÚZPF 11607/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský

51. Oponice – Apponyiovský kaštieľ (č. ÚZPF 217/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

52. Pezinok – zámok – severné krídlo (č. ÚZPF 511/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

53. Považská Bystrica – r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 754/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Mgr. S. Paulusová

54. Považská Bystrica – kalvária (č. ÚZPF 757/1-13), architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

55. Považská Bystrica – Považské Podhradie – kaštieľ (č. ÚZPF 761/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

56. Prešov – Hlavná ul. 97, mešt. dom (č. ÚZPF 3262/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. R. Danák

57. Prešov – Hlavná ul. 129, mešt. dom (č. ÚZPF 3291/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

58. Prešov – Jarková ul.-Floriánova ul., Caraffova väznica (č. ÚZPF 1440/2), architektonicko-historický výskum (doplnkový), autorka: PhDr. D. Petranská

59. Prievidza – r.k. kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 874/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

60. Senné – kaštieľ (č. ÚZPF 95/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy

61. Skalica – Jatočná ul. 2, mešt. dom – stará radnica (č. ÚZPF 11275/0), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

62. Slatvina – r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 700/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

63. Socovce – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 626/0), umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

64. Sokolce – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (č. ÚZPF 315/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

65. Solčany – kaštieľ – dom služobníctva, múr ohradný a hospodárska budova (č. ÚZPF 2351/2,3,5), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

66. Spišské Podhradie – Palešovo nám. 10, mešt. dom (č. ÚZPF 770/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

67. Stará Ľubovňa – býv. soľný úrad (č. ÚZPF 980/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

68. Stará Ľubovňa – hrad – kaplnka sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 975/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

69. Stará Ľubovňa – hrad – záp. a vých. palác (č. ÚZPF 975/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová

70. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 21, mešt. dom (č. ÚZPF 4001/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

71. Stará Ľubovňa – Nám. sv. Mikuláša 27, mešt. dom (č. ÚZPF 4007/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

72. Strážske – fara (č. ÚZPF 10281/0), architektonicko-historický výskum fasád, autorka: PhDr. J. Čechová

73. Svätý Jur – Prostredná ul. 160, mešt. dom (č. ÚZPF 11608/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Havlík

74. Šaľa – kaštieľ (č. ÚZPF 52/0), architektonicko-historický výskum dvorových fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

75. Štítnik – Nám. 1. mája 167, radnica (č. ÚZPF 2492/0), architektonicko-historický výskum fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

76. Tomášov – kaštieľ (č. ÚZPF 549/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

77. Topoľčianky – kaštieľ (č. ÚZPF 1555/1), architektonicko-historický výskum – 1. etapa, autor: Mgr. M. Šimkovic

78. Trenčín – mestské opevnenie – južná časť hradobného múru (č. ÚZPF 1348/2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

79. Trenčín – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1375/1), čiastkový umelecko-historický výskum (interiér- západná stena lode), autor: Ing. arch. M. Bóna

80. Trenčín – Skalka nad Váhom – rehoľný dom jezuitov – bývalý benediktínsky kláštor (č. ÚZPF 1305/1), čiastkový architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Paulusová

81. Trnava – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1095/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

82. Trnava – Kapitulská 1, mešt. dom (č. ÚZPF 1119/0), architektonicko-historický výskum fasády, autor: Mgr. P. Horanský

83. Trnava – Nám. sv. Mikuláša 1, kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/1), umelecko-historický a architektonicko-historický výskum 1. a 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

84. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 2. etapa, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

85. Turčianske Teplice – kúpeľný dom – Liečebný dom Malá Fatra a Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ (č. ÚZPF 634/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

86. Turňa nad Bodvou – kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 451/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

87. Veličná – kaštieľ (č.ÚZPF 257/0), čiastkový architektonicko-historický výskum dvoch hlavných fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic

88. Veľké Uherce – kaštieľ (č. ÚZPF 276/1), doplnkový architektonicko-historický výskum fasád, autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

89. Zemplínske Jastrabie – reformovaný kostol (č. ÚZPF 59/0), umel.-historický a archit.-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic