Prejsť na obsah

Výskumy 2006

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2006

1. Banská Bystrica – Dolná ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2360/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

2. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 14, mešt. dom (č. ÚZPF 3342/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Smoláková, CSc., PhDr. Š. Oriško, CSc., PhDr. M. Čelko

3. Banská Štiavnica – Novozámocká ul. 5, bývalá židovská synagóga (č. ÚZPF 2493/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic

4. Banská Štiavnica – Sládkovičova ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 2575/0), architektonicko -historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M.Kvasnicová, PhD.

5. Banská Štiavnica – Višňovského ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 2571/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. Ľ. Fillová

6. Bardejov – mestské opevnenie (č. ÚZPF 1665/1-20), architektonicko-historický výskum  časti m. opev., autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

7. Betlanovce – kúria (č. ÚZPF 617/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

8. Bojná „Valy“ – hradisko (č. ÚZPF 142/0), archeologický výskum, autori: AÚ SAV Nitra, PhDr. K. Pieta

9. Bratislava – Františkánske nám. č. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 20/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

10. Bratislava – Gorkého ul. 5 a Laurinská ul. 8, palác Motešických (č. ÚZPF 27/0), architektektonicko.-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh a kol.

11. Bratislava – Hlavné nám. 1, komplex budov Starej radnice (č. ÚZPF 157/0), 2. etapa – interiéry, architektonicko-historický, umelecko-historický výskum a návrh obnovy, autor: PhDr. I. Štassel a kol.

12. Bratislava – Hlboká ul. 7, budova nemocnice (č. ÚZPF 447/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

13. Bratislava – Hlboká ul. 8, záhradná vila (č. ÚZPF 451/1), architektonicko-historický, umelecko-historický výskum a návrh obnovy, autor: Ing. arch. A. Németh a kol.

14. Bratislava – Kapitulská 1, mešt. dom (č. ÚZPF 11423/0), architektonicko-historický výskum – aktualizácia, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

15. Bratislava – Klariská ul. 1, mešt. dom “Dežmár“ (č. ÚZPF 79/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

16. Bratislava – Lermontovova ul. 1, časť parteru objektu (č. ÚZPF 476/0) architektonicko-historický výskum – doplnok, autor: Ing. arch. A. Németh

17. Bratislava – Michalská ul. 26, bývalý Červený rak (č. ÚZPF 123/0), čiastkový architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová a kol.

18. Bratislava – Panenská ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 522/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

19. Bratislava – Panská ul. 2, bytový dom (č. ÚZPF 132/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A.Németh, Ing. Z. Bobáň

20. Bratislava – Rázusovo nábr. 2, areál SNG – Vodné kasárne (č. ÚZPF 192/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

21. Bratislava – Sedlárska ul. 10, pivnice mešt. domu (č. ÚZPF 211/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

22. Bratislava – Štefanovičova ul. 6, bytový dom (č. ÚZPF 776/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: Ing. arch. A. Németh

23. Bratislava – Štefanovičova 8, obytný dom (č. ÚZPF 777/0), architektonicko-histor. a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

24. Bratislava – Štefánikova ul. 4, vila (č. ÚZPF 163/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský

25. Bratislava – Zochova ul. 14, bytový dom (č. ÚZPF 485/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

26. Brehov – kláštor minoritov (č. ÚZPF 13/1), architektonicko-historický a umlecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

27. Čachtice – Drugetovská kúria (č. ÚZPF 1201/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

28. Červený kameň – hrad, objekt III/1 (č. ÚZPF 391/9), architektonicko-historický výskum murív odkrytých v I. etape archeologického výskumu, autorka: PhDr. N. Urbanová

29. Fiľakovo – hrad, Bebekova bašta (č. ÚZPF 440/1), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

30. Gelnica – Banícke nám. 2, bytový dom (č. ÚZPF 636/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

31. Hniezdne – mešt. dom č. 103 (č. ÚZPF 4059/0), prepracovaný architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

32. Horovce – kaštieľ (č. ÚZPF 720/1), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková

33. Ilava – Klobušice – kaštieľ (č. ÚZPF 738/1),umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr.P.Horanský, PhDr. Zemene, PhDr. Oršulová

34. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

35. Košice – Alžbetina ul. 9, mešt. dom (č. ÚZPF 1200/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

36. Košice – Dominikánske nám. 19, mešt. dom (č. ÚZPF 3364/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. Barbora Glocková

37. Košice – Grešákova ul. 10, tzv. Repaszkého dom (č. ÚZPF 3649/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. B. Glocková, Mgr. L. Kürthy

38. Košice – Hlavná ul. 5, južné krídlo mešt. domu (č. ÚZPF 1052/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

39. Košice – Hlavná ul. 16, mešt. dom – Zlatý dukát (č. ÚZPF 1058/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. Dr. J. Krcho, PhD., Mgr. Kladek

40. Košice – Hlavná ul. 45, mešt. dom (č.ÚZPF 1077/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

41. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom (č. ÚZPF 1085/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

42. Košice – Hlavná ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 3439/1), architektonicko-historický, umelecko-historický,  a archívny čiastkový výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová

43. Košice – Hlavná ul. 72, mešt. dom (č. ÚZPF 1098/2), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

44. Košice – Kováčska ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 1166/0), čiastkový architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

45. Košice – Mäsiarska ul. 14, mešt. dom (č. ÚZPF 1221/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho

46. Košice – Mäsiarska ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1223/0), pamiatkový výskum, autor: Ing. arch. J. Krcho

47. Košice – Mäsiarska ul. 35, mešt. dom (č. ÚZPF 3622/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

48. Košice – Mäsiarska ul. 52, mešt. dom (č. ÚZPF 3552/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

49. Košice – Vrátna ul. 28, mešt. dom – parcely č. 462, 463 (nie je NKP), urbanisticko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

50. Kráľovský Chlmec – Lorantsiova ul. 10, kaštieľ – objekt ZUŠ (č. ÚZPF 10561/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

51. Kremnica – Dolná ul. 30, mešt. dom (č. ÚZPF 3167/0), architektonicko – historický a umelecko-historický výskum – 1.etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

52. Kremnica – Štefánikovo nám. 24, mincovňa (č. ÚZPF 2278/1), architektonicko – historický a umelecko-histor. výskum – 1.etapa, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

53. Lenka – kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Janovská

54. Lúčnica nad Žitavou – kaštieľ (č. ÚZPF 1456/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna, PhDr. M. Kodoňová, CSc.

55. Marianka – kaplnka zázračnej studne v pútnickom areáli (č. ÚZPF 457/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, akad. mal. M. Flaugnatti, akad. soch. M. Černák

56. Markušovce – hrad (č. ÚZPF 670/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

57. Modra – Horná ul. 20, mešt. dom (č. ÚZPF 487/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

58. Most pri Bratislave – r.k. kostol Božského srdca (č. ÚZPF 494/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Smoláková, CSc., PhDr. Š. Oriško, CSc.

59. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 612/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

60. Nové Mesto nad Váhom – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1), architektonicko-historický výskum archeologicky odkrytých stavebných konštrukcií v areáli kostola, autorka: Mgr. S. Paulusová

61. Ostratice – kaštieľ č.I (č. ÚZPF 220/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

62. Pezinok – Holubyho ul. 41, mešt. dom (č. ÚZPF 10987/0), architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, autorka: Mgr. E. Sabadošová

63. Pezinok – Holubyho ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 521/0), architektonicko-historický výskum severného dvorového krídla, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

64. Prešov – Svätoplukova ul. 1, mešt. dom – tzv. Vrchovina (č. ÚZPF 11215/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

65. Rohovce – kaštieľ (č. ÚZPF 111/1), architektonicko-historický, umelecko-historický, archívny a reštaurátorský výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková a kol.

66. Sabinov – mestské opevnenie (č. ÚZPF 348/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

67. Sabinov – Nám. Slobody 48, mešt. dom (č. ÚZPF 362/0), doplnkový architektonicko-historický výskum 2.N.P., autorka: PhDr. D. Petranská

68. Skalica – Potočná ul. 21, bývalý kláštor paulínov (č. ÚZPF 725/1), architektonicko-historický výskum fasády, autorka: PhDr. Z. Zvarová

69. Slovenská Ľupča – hrad, opevnenie (č. ÚZPF 77/18), I. a II. etapa architektonicko-historického výskumu, autor: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. P. Mosný

70. Smižany – kaštieľ (č. ÚZPF 3892/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

71. Solčany – kaštieľ (č. ÚZPF 2351/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

72. Spišské Hanušovce – r.k. kostol sv. Ondreja, veža (č. ÚZPF 969/0), architektonicko-historický  výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

73. Stará Turá – bývalá radnica (č. ÚZPF 2464/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.

74. Stupava – synagóga (č. ÚZPF 10004/0), umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

75. Šaľa – ul. P. Pázmáňa 23, kaštieľ (č. ÚZPF 52/0) architektonicko-historický výskum vonkajších fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

76. Špania Dolina – tzv. turecká bašta (č. ÚZPF 3039/0), architektonicko-historický a umlecko-historický výskum, autor: Mgr.Ľ. Fillová

77. Štrba – Štrbské Pleso – kúpeľný komplex Jánošík, Kriváň a Končistá (č. ÚZPF 3842/1-3, 3843/0), doplňujúci umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Mgr. M. Semančík

78. Trenčín – Matúšova ul. 1, kostol s areálom – hospodárska budova (č. ÚZPF 1375/4), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka

79. Trenčín – Mierové nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 1350/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák

80. Veľký Šariš – hrad (č. ÚZPF 398/1), architektonicko-historický  výskum, autori: Mgr. P. Horanský, Ing. Matejka

81. Zemplín – tzv. Župný dom (č. ÚZPF 10718/0), umelecko-historický a architektonicko -historický výskum, autor: Mgr. L. Kürthy

82. Zlaté Moravce – pivničné priestory kaštieľa (č. ÚZPF 1583/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Bóna a kol.

83. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), archeologický výskum, autor: PhDr. M. Slivka – FiF UK Bratislava

84. Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna