Prejsť na obsah

Výskumy 2005

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2005

1. Banská Bystrica – Horná ul. 23, mešt. dom (č. ÚZPF 10017/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

2. Banská Bystrica – Mestský hrad, vstupná časť s vežou a barbakanom (č. ÚZPF 2321/1-2), II. etapa architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

3. Banská Bystrica – Moyzesovo nám. 5, dvorové krídlo mešt. domu (č. ÚZPF 2339/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

4. Bardejov – Stöcklova ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1770/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

5. Bojnice – hrad s areálom, prejazd vstupného krídla (č. ÚZPF 805/24), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

6. Bojnice – mestské opevnenie (č. ÚZPF 806/1-2), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna

7. Bratislava – Gorkého ul. 7, banka (č. ÚZPF 736/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

8. Bratislava – Hlavné nám. 1, Stará radnica (č. ÚZPF 157/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád radničného komplexu, autori: PhDr. I. Štassel, Mgr. E. Sabadošová, PhDr. V. Obuchová, CSc., Mgr. P. Horanský, a.m. V. Mýtnik, a.s. M. Černák, konzultanti: PhDr. Š. Holčík, CSc., Ing. arch. A. Fiala

9. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 12, Wernerov dom, byt č. 1, I. posch. (č. ÚZPF 708/0), čiastkový architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, PhDr. V. Obuchová, CSc.

10. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 15, bytový dom II. (č. ÚZPF 147/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. P. Horanský

11. Bratislava – Hviezdoslavovo nám. 15 – Panská ul. 31, bytový dom I. (č. ÚZPF 147/1), architektonicko-historický výskum II. etapa, výskum severného krídla, 2. NP a 3. NP, III. etapa – výskum fasády severného krídla, autori: Mgr. P. Horanský, Ing. arch. A. Németh

12. Bratislava – Kapitulská ul. 1, býv. kanonický dom (č. ÚZPF 11423/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

13. Bratislava – Michalská ul. 8, kaplnka sv. Kataríny ( č. ÚZPF 108/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

14. Bratislava – Podjavorinskej ul. 9, nájomný dom (č. ÚZPF 498/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

15. Bratislava – Radlinského ul. 49 – Mýtna ul., býv. tabaková továreň, budova skladu (č. ÚZPF 11010/1) architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Zvedelová

16. Bratislava – Radničná ul. 1, Apponyiho palác (č. ÚZPF 189/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: PhDr. I. Štassel, Ing. arch. A. Németh, PhDr. V. Obuchová, CSc.

17. Bratislava – Radničná ul. 1, Apponyiho palác (č. ÚZPF 189/0), II. etapa architektonicko-historického výskumu uličnej fasády, autori: PhDr. I. Štassel, a.m. V. Mýtnik, PhDr. V. Obuchová, Mgr. P. Horanský

18. Bratislava – Rudnayovo nám. 2, mešt. dom (nie je NKP), umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

19. Bratislava – Rudnayovo nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 199/0), doplnenie architektonicko-historického výskumu, autorka: Mgr. E. Sabadošová

20. Bratislava – Štefánikova ul. 25, Pisztóryho palác (č. ÚZPF 166/0), architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík, PhDr. V. Obuchová, CSc.

21. Bratislava – Ventúrska ul. 3, Academia Istropolitana (č. ÚZPF 49/1), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

22. Bratislava – Zochova ul. 3, býv. budova školy (č. ÚZPF 480/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

23. Čičarovce – kostol reformovanej cirkvi (č. ÚZPF 10241/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B Glocková

24. Dubnica nad Váhom – letohrádok „Babylon“ (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

25. Hniezdne – mešt. dom č. 103 (č. ÚZPF 4059/0), prepracovaný architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková

26. Holumnica – kaštieľ (č. ÚZPF 874/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Havlík, a.m. J. Sikoriak

27. Horné Otrokovce – kaštieľ (č. ÚZPF 860/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík

28. Klin nad Bodrogom – zrúcanina r.k. kostola (č. ÚZPF 10819/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

29. Košice – Alžbetina ul. 31, mešt. dom (č. ÚZPF 3585/0), čiastkový architektonicko-historický výskum bytu č. 2, autor: Ing. arch. I. Gojdič

30. Košice – Dominikánske nám. 3, mešt. dom (č. ÚZPF 1144/0), čiastkový architektonicko-historický výskum krovu, autorka: PhDr. N. Urbanová

31. Košice – dominikánsky kostol (č. ÚZPF 1126/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. K. Zvedelová

32. Košice – Hlavná ul. 32, Alžbetina ul. (č. ÚZPF 1068/1), čiastkový architektonicko-historický výskum krovu, autor: Ing. arch. I. Gojdič

33. Košice – Hlavná ul. 51, krov domu (č. ÚZPF 1081/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

34. Košice – Hlavná ul. 60, krov domu (č. ÚZPF 3439/1), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

35. Košice – Hlavná ul. 41, Mlynská ul. 2, mestský dom (č. ÚZPF 3435/0 a 3482/0), architektonicko-historický a archívny výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. N. Urbanová

36. Košice – Šrobárova ul. 2, administratívna budova (č. ÚZPF 1216/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová

37. Kremnica – Dolná ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3161/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. Ľ. Fillová

38. Levice – Nám. hrdinov 12, mešt. dom (č. ÚZPF 2181/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

39. Liptovský Ján – kaštieľ „Kasíno“ (č. ÚZPF 10554/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Mgr. P. Horanský a kol.

40. Marianka – Mariánske kaplnky radostí Panny Márie (č. ÚZPF 457/1-6), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum pútnického areálu, autori: PhDr. I. Štassel, a.m. Hromada, páter M. Vadrna

41. Michalovce – kaštieľ (č. ÚZPF 60/1), architektonicko-historický výskum západného krídla, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

42. Modra – Štúrova ul. 59, mešt. dom (č. ÚZPF 10595/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, R. Danák, Mgr. M. Muráriková

43. Modra – Štúrova ul. 60, mešt. dom (č. ÚZPF 11027/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

44. Modra – Štúrova ul. 84, mešt. dom (č. ÚZPF 470/1) architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

45. Oravský Podzámok – Hviezdoslavovo nám. 8, budova administratívna (č. ÚZPF 240/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

46. Pečovská Nová Ves – kaštieľ Mariássiovcov (č. ÚZPF 10558/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

47. Pezinok – Kupeckého ul. 39, rodný dom J. Kupeckého(č. ÚZPF 507/1), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

48. Považská Bystrica – Nám. A. Hlinku 1, r.k. kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 754/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. S. Paulusová

49. Prievidza – piaristický kostol Najsv. Trojice a Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 872/2), umelecko-historický výskum fasád, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

50. Senec – synagóga neológov (č. ÚZPF 2275/0), umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

51. Seňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 438/1), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

52. Spišská Nová Ves – Zimná ul. 61, mešt. dom (č. ÚZPF 576/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum čelnej fasády, autorky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná

53. Streda nad Bodrogom – r.k. kostol Panny Márie Karmelskej (č. ÚZPF 43/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. M. Šimkovic

54. Stupava – rímska stanica (č. ÚZPF 544/1), archeologický výskum, autor: PhDr. V. Turčan

55. Svätý Jur – Bratislavská ul. 17, vinohradnícky dom (č. ÚZPF 418/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. V. Obuchová, CSc.,

56. Štrba – Štrbské Pleso – budova bývalej materskej školy č. 41 (č. ÚZPF 3841/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: Ing. arch. I. Gojdič

57. Trebišov – kláštor paulínov, východné krídlo (č. ÚZPF 4/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

58. Trenčín – Farská ul. 10, dvorové fasády mešt. domu (č. ÚZPF 10440/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

59. Trenčín – Mierové nám. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 1357/2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

60. Trenčín – Ul. Marka Aurélia 6, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. V. Horáková

61. Trnava – Hlavná ul. 17, mešt. dom (ÚZPF 1069/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, Ing. M. Matejka

62. Trnava – Hviezdoslavova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1095/0), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

63. Trnava – Kapitulská ul. 21, mešt. dom (č. ÚZPF 10201/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic

64. Trnava – Kapitulská ul. 28, mešt. dom (č. ÚZPF 10204/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, L. Roštárová

65. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), I. etapa architektonicko-historického výskumu, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

66. Turčianske Teplice – Diviaky – kaštieľ, (č. ÚZPF 540/1), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová

67. Veľká Tŕňa – reformovaný kostol (č. ÚZPF 46/0), architektonicko-historický výskum, autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

68. Vojka – kaštieľ (č. ÚZPF 53/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum exteriérových fasád, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

69. Žalobín – r.k. kostol sv. Františka z Assisi (č. ÚZPF 4754/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

70. Žilina – Hodžova ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 1420/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová