Prejsť na obsah

Výskumy 2003

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2003:

1. Bratislava – Baštová ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 1/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

2. Bratislava – Čajkovského ul. 9, bytový dom (č. ÚZPF 788/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

3. Bratislava – Kapitulská ul. 15 a Prepoštská ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 66/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

4. Bratislava – Kozia ul. 12 a 13, bytové domy (č. ÚZPF 492/0), výskum fasád, autorka: PhDr. N. Urbanová

5. Bratislava – Laurinská ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 98/0), umelecko-historický výskum, autor: PhDr. J. Molitor

6. Bratislava – Medená ul. 9, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. J. Meheš

7. Bratislava – Nám. SNP 10, kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 281/2), architektonicko-historický výskum kláštorných oratórií pri kostole, autor: PhDr. I.Štassel

8. Bratislava – Panenská ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 518/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, Ing. arch. K. Hrončoková

9. Bratislava – Panenská ul. 13, bytový dom (č. ÚZPF 507/0), architektonicko-historický a umelcko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

10. Bratislava – Panenská ul. 15, mešt. dom – Habermayerov palác (č. ÚZPF 175/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

11. Bratislava – Panenská ul. 29, mešt. dom (č. ÚZPF 513/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. V. Horáková

12. Bratislava – Panská ul. 33, palác mestský – Csákyho palác (č. ÚZPF 148/1), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

13. Bratislava – Poštová ul. 3, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

14. Bratislava – Pražská ul. 15, bytový dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

15. Bratislava – Prepoštská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 183/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: PhDr. I. Štassel

16. Bratislava – Ventúrska ul. 3, mešt. dom – Academia Istropolitana (č. ÚZPF 49/1), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

17. Bratislava – Prievoz – kaplnka Božieho srdca Ježišovho v Csákyho paláci (č. ÚZPF 10450/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

18. Bratislava – Rača – kostol sv. Filipa a Jakuba (č. ÚZPF 330/0), architektonicko-historický výskum interiéru presbytéria, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

19. Častá – hrad Červený Kameň – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 391/25), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

20. Diakovce – r.k. kostol Panny Márie (č. ÚZPF 12/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: PhDr. M. Melicherčík

21. Dolná Strehová – ev.a.v. kostol (č. ÚZPF 437/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

22. Hlohovec – Nám. Sv. Michala 1, mestský palác – Hotel Jeleň (č. ÚZPF 833/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

23. Ivánka pri Dunaji – Moyzesova ul. 150, ľudový dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Škulavík

24. Košice – Hlavná ul. 46, mešt. dom (č. ÚZPF 1079/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Tajkov

25. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom suterény (č. ÚZPF 1085/0), architektonicko-historický a archeologický výskum, autori: Ing. arch. J. Duchoň, Ing. arch. J. Béreš, CSc.

26. Košice – Kováčska ul. 36, mešt. dom (č. ÚZPF 1173/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. I. Havasi

27. Košice – Mäsiarska ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1227/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. I. Havasi

28. Košice – Mäsiarska ul. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 1234/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

29. Kremnica – Nám. M. R. Štefánika 1/1, mešt. dom (č. ÚZPF 2282/2), umelecko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Mgr. E. Hrašková

30. Kvačany – r.k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 315/0), architektonicko-historický výskum, autor: akad. soch. J. Maták

31. Láb – r.k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 440/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová

32. Lučenec – Vajanského ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3505/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Gojdičová

33. Modra – Štúrova ul. 115, mešt. dom (č. ÚZPF 11030/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

34. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 613/1), architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum, autori: PhDr. M. Sura, akad. soch. I. Škandík

35. Pezinok – Radničné nám. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 10883/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

36. Ružomberok – Vlkolínec – sýpka (č. ÚZPF 2844/4), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Moncoľová

37. Spišské Vlachy – Ul. SNP 19, mešt. dom (č. ÚZPF 806/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

38. Trávnica – kaštieľ (č. ÚZPF 372/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

39. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

40. Vlachy – kaštieľ (č. ÚZPF 376/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

41. Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – zotavovňa – hotel Morava (č. ÚZPF 3858/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. D. Haberland

42. Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – hotel Lomnica (č. ÚZPF 3862/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková