Prejsť na obsah

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch – Vysielači

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch – Vysielači - ilustračný obrázok
Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry. Tento nález je zvlášť významný, nakoľko celé nádoby sa pre krehkosť materiálu do dnešných dní dochovajú iba zriedkavo. Ťažisko lokality sa spája s osídlením v staršej dobe železnej – halštate, kedy na ploche existovalo rozsiahle sídlisko. Výskum na ploche prebiehajúcej výstavby napreduje i ďalej, k posledným nálezom patrí zachytenie hrobu lengyelskej kultúry, ktorý posúva archeologickú lokalitu do nových sídelných a priestorových súvislostí.
Text a foto: Mgr. Peter Grznár, KPÚ Trnava

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači