Prejsť na obsah

Výskum a obnova hradnej architektúry

Výskum a obnova hradnej architektúry - ilustračný obrázok

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

usporiadali konferenciu

titulka_pozvanka_hradyVýskum a obnova hradnej architektúry

Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, výskumu a obnovy od roku 2002

ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. novembra 2010

Miesto konania: Centrum vedecko – technických informácii Bratislava

Prihláška a pozvánka (PDF, 118 kB), príhláška (RTF, 23 kB, PDF, 15 kB),
Deutsch (po nemecky): Burgkonferenz – einladung 2010 (PDF, 75 kB), Anmeldung (RTF, 23 kB, PDF, 15 kB)

Témou konferencie bola interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany výskumu a obnovy hradnej architektúry na Slovensku od roku 2002, t. j. od platnosti zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Konferencia bola zameraná na prezentáciu jednotlivých druhov pamiatkových, archívnych a prírodovedných výskumov, ktorých výsledky boli pretavené do metodiky obnovy a prezentácie nálezov z uvedených výskumov pri obnove hradnej architektúry a vyhodnotenie obnovy hradov za posledné obdobie.

Súčasťou konferencie bolo zhodnotenie technického stavu torzálnej hradnej architektúry a technologických postupov použitých pri konzervovaní hradných ruín.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii boli publikované v zborníku Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 23, s cudzojazyčným resumé.

Súčasťou konferencie bola exkurzia na Bratislavský hrad.

Príhláška RTF, 23 kB, PDF, 15 kB

Organizačný výbor konferencie: Ing. arch. Pavol Ižvolt (MK SR), PhDr. Peter Bednár, CSc. (AÚ SAV Nitra), Ing. arch. Martin Bóna, Mgr. Peter Herceg (O.Z. Zachráňme hrady), Mgr. Slavomír Katkin (PÚ SR), Ing. arch. Lýdia Kubeková (PÚ SR), Mgr. Renata Glaser-Opitzová (PÚ SR), Mgr. Noémi Laczková (PÚ SR).

Kontakt:
Mgr. Renata Glaser-Opitzová
E-mail: renata.glaser.opitzova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20 464 338

Mgr. Noémi Laczková
E-mail: noemi.laczkova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20 464 320

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20 464 111
Fax: +421 2 54 775 844
www.pamiatky.sk