Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 - ilustračný obrázok

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty šiesty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 získali zo 101 nominácií v jednotlivých kategóriách títo nominovaní:

OBJAV – NÁLEZ
Július Barczi a kolektív, Dušan Buran a SNM-Múzeum Betliar za objav iluminovaného rukopisu z 15. storočia – Willem Vrelant ateliér. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej, okolo 1460 – 1480

AKVIZÍCIA
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote za akvizíciu rozsiahlej zbierky potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej

EXPOZÍCIA
Cena nebola udelená.

VÝSTAVA
Margaréta Musilová, Peter Barta, Anna Gondová, Eva Belláková, Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, Múzeum mesta Bratislavy a Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave za výstavu Kelti z Bratislavy
a
Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Boris Meluš a Slovenská národná galéria za výstavu Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945

PUBLIKÁCIA
Ľubica Szerdová-Veľasová, Norma Urbanová a Barbora Kosová (zost.), Ľudmila Husovská, Ivan Chalupecký, Mária Novotná, Štefánia Tóthová, Peter Odler, Adriana Klingová, Emília Poláková, Katarína Škandíková, Antónia Jacková, Desana Lacková, Gabriel Lukáč, Oleg Kolomijec, Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o. za knihu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ
Viera Drahošová a Záhorské múzeum v Skalici za 25 ročníkov časopisu Záhorie

OBNOVA
Ivan Staník, Pavel Ďurko, Jana Gregorová, Peter Grznár, Milan Kazimír, KPÚ Trnava a Mesto Trnava za dlhodobú a koncepčnú pamiatkovú obnovu a adaptáciu národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie v Trnave

REŠTAUROVANIE
Jozef Dorica a Obec Nitrianska Blatnica za reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÝ PROJEKT
Anton Števko, Viera Tomová, Kornélia Nemešová a Ponitrianske múzeum v Nitre za cyklus podujatí Požitavské výročné obyčaje v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach

FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMEDIÁLNE DIELO
Gabriella Jarábik, Éva Szekeres, Ladislav Lichtmanegger, Aladár Lehotai, Helena Gesková, rod. Simonová a SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku za dokumentárny videofilm Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben / Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch

MIMORIADNE OCENENIA
za prezentáciu slovenskej kultúry počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Gabriela Podušelová, Alena Piatrová, Mária Novotná a Slovenské národné múzeum za výstavu Poklady gotiky zo Slovenska / Tesori gotici dalla Slovacchia

za prezentáciu európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku
Peter Baxa, Jana Maříková-Kubková, Petr Burian, Michal Pokorný, Pamiatkový úrad SR, Archeologický ústav AV ČR Praha, SNM-Historické múzeum a Archeologický ústav SAV Nitra za výstavu Dedičstvo Karola Veľkého. Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry.


logo DEKDVýročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Trnava, Združenia historických miest a obcí SR, ICOMOS a ďalších organizátorov vo štvrtok 7. septembra 2017 o 14.00 hodine v historických priestoroch Marianeum v Trnave.

POZVÁNKA (PDF, 623 kB)