Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014

Logo revue Pamiatky a múzeá Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty štvrtý raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 v Slovenskej republike v Modre.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 získali zo 108 nominácií v jednotlivých kategóriách títo nominovaní:

OBJAV – NÁLEZ
Dárius Gašaj, Ján Rákoš a Východoslovenské múzeum v Košiciach za objav germánskeho žiarového pohrebiska v Rankovciach

AKVIZÍCIA
Cena nebola udelená.

EXPOZÍCIA
Dušan Buran, Katarína Chmelinová, Igor Marko, Martin Jančok, Aleš Šedivec a Slovenská národná galéria Bratislava za expozíciu NESTEX, ne/stála expozícia SNG

VÝSTAVA
Luana Cenciaioli, Marisa Scarpignato, Margaréta Musilová, Ivana Kvetanová, Branislav Panis, Peter Barta, Radoslav Čambal, Matúš Lányi, Slovenské národné múzeum, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell´Umbria, Museo Archeologico Nazionale dell´Umbria a Comune di Perugia za výstavu Etruskovia z Perugie

PUBLIKÁCIA
Ľubomír Jankovič, Ivan Bílý a Slovenská národná knižnica Martin za publikáciu Inkunábuly. Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice a Július Sopko, Juraj Martiška a Vydavateľstvo Perfekt za publikáciu Kronika Jána z Turca / Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum 1488

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ
Juraj Gembický, Radek Lunga a Pamiatkový úrad SR Bratislava za publikáciu Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika
a Valéria Solčániová za publikáciu História kremnickej kameninovej továrne (vlastný náklad autorky)

OBNOVA – ADAPTÁCIA
Peter Hudák, Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, odštepný závod Levice, PAMARCH, s. r. o., Nitra a Krajský pamiatkový úrad Nitra za obnovu Vodárenskej veže v parku kaštieľa v Palárikove

REŠTAUROVANIE
Peter Hric, Martina Hricová, Eva Spaleková, Pamiatkový úrad SR-ORA Levoča a Krajský pamiatkový úrad Prešov za reštaurovanie nástennej maľby s vyobrazením sv. Krištofa, Kostol Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY
Martin Kubala a Múzeum petržalského opevnenia, o. z. za dlhodobý projekt Bunker B – S4, Múzeum československého opevnenia

FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMÉDIÁ – INTERNET

Dušan Hudec, Darina Smržová, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, EDIT Studio, s. r. o. a Rozhlas a televízia Slovenska za dokumentárny film Neznámi hrdinovia. Príbeh amerických letcov zostrelených nad Slovenskom počas 2. svetovej vojny a ich záchrancov.

Pozvánka (PDF, 474 kB)