Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2012


CenaPaM2012Pamiatky a múzeá – výročné ceny za rok 2012
Redakčná
rada revue pre kultúrne dedičstvo
Pamiatky a múzeá spoločne
s jeho vydavateľmi
Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po
dvadsiaty druhý raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti
ochrany nášho kultúrneho dedičstva
za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti osobne pri príležitosti
slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v Slovenskej republike v Historickej
radnici v Košiciach 13. septembra 2013.

PaM_logo

Výročné
ceny revue Pamiatky
a múzeá za rok 2012 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ

Vladimírovi
Plekancovi, kolektívu reštaurátorov a Rímskokatolíckej cirkvi,
Biskupstvu Nitra za nález gotickej fresky Smrť a Korunovanie Panny
Márie na východnej stene svätyne dolného Kostola sv. Emeráma na Nitrianskom
hrade

AKVIZÍCIA

Cena nebola udelená

EXPOZÍCIA

Marošovi Borskému, Jane Švantnerovej, Martinovi
Lepejovi a Židovskému komunitnému múzeu v Bratislave za expozíciu Židia
v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo

VÝSTAVA

Júliusovi
Barczimu a Aukčnej spoločnosti SOGA, s. r. o., Bratislava za výstavu
Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

PUBLIKÁCIA

Jurajovi
Šedivému, Tatiane Štefanovičovej a Vydavateľstvu Slovart, s. r. o. za
publikáciu Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia.
Brezalauspurc – na križovatke kultúr

a

Ľubici Szerdovej-Veľasovej, Veronike Kapišinskej,
Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky a Vydavateľstvu Slovart, s. r. o. za
publikáciu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ

Eve Sudovej, Petrovi Budayovi, Monike Chalmovskej,
Petre Kalovej, Nadi Kirinovičovej, Alžbete Rössnerovej, Róbertovi Sekulovi,
Lórántovi Talamonovi, Jane Váňovej a Mestu Sládkovičovo za publikáciu
Kuffnerovský hospodársky komplex

OBNOVA

Cena nebola udelená

REŠTAUROVANIE

Petrovi Hricovi, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Levoča a Pamiatkovému úradu SR – Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča za
reštaurovanie nástenných malieb a kamenných prvkov interiérového plášťa
presbytéria rímskokatolíckeho Kostola sv. Jakuba v Levoči

a

Petrovi Koreňovi, Martinovi Vojtkovi, Jurajovi
Gregorekovi, Miroslavovo Šurinovi, Ľubošovi Minarovičovi, Rastislavovi
Čeleďovi, Martinovi Čapošovi, Mestu Trnava a Krajskému pamiatkovému úradu
Trnava za reštaurovanie interiérovej maliarskej výzdoby klasicistického
záhradného pavilónu tzv. Spiegelsaalu v Trnave

AKCIA – PODUJATIE

Petrovi Králikovi, I & P Slovakia, a. s. a
Slovenskej národnej knižnici v Martine za sprístupnenie pôvodnej
Apponyiovskej knižnice v oponickom kaštieli a ďalšie iniciatívy v obci Oponice

FILM – MULTIMEDIÁLNE DIELO

Martinovi Šulíkovi, Ivanovi Ostrochovskému, spoločnosti
s r. o. Punkchart films, Rozhlasu a televízii Slovenska a Slovenskému
filmovému ústavu za prvých päť dielov dokumentárneho cyklu Celuloid Country

Program Dní európskeho kultúrneho
dedičstva 2013
v Slovenskej republike nájdete na stránkach Združenia historických miest a
obcí: www.zhmao.sk.

Výročným
cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2012 je venované číslo
3/2013, ktoré vyšlo koncom júla 2013.

Kontakt

PhDr. Peter Maráky, peter.maraky@pamiatky.gov.sk

PhDr. Jana Oršulová, jana.orsulova@snm.sk

Mgr. Mária Riháková, maria.rihakova@snm.sk

Tel. 02/2049 1242

www.pamiatky.sk