Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010

logo PaM

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia si prevzali laureáti osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 v Slovenskej republike v Bazilike sv. Egídia v Bardejove 8. septembra 2011.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ

Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a PhDr. Kristianovi Elschekovi, CSc. za nález germánskeho kniežacieho hrobu z rímskej doby na polykultúrnom archeologickom nálezisku v Zohore

AKVIZÍCIA

Cena nebola udelená

EXPOZÍCIA

Cena nebola udelená

VÝSTAVA

Slovenskej národnej galérii, Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge a Dušanovi Buranovi, PhD. za výstavu Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku v Musée de Cluny v Paríži

a

SNM-Spišskému múzeu v Levoči, SNM-Múzeu v Betliari, PhDr. Dáši Uharčekovej Pavúkovej, Mgr. Silvii Lörinčíkovej a Mgr. art. Matúšovi Lányimu za výstavu Levočská biela pani

a

Slovenskej národnej galérii, Kataríne Chmelinovej, PhD. a Mgr. art. Marekovi Kvetanovi

za výstavu Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí

PUBLIKÁCIA

Ústrediu ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, PhDr. Irene Pišútovej, CSc. a Jane Sapákovej za publikáciu Maľby na skle / Paintings on glass

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ

Vydavateľstvu DAJAMA a RNDr. Danielovi Kollárovi za knižnú edíciu Kultúrne krásy Slovenska

OBNOVA

akad. arch. Ing. arch. Jozefovi Danákovi, Mgr. Rastislavovi Danákovi, Ing. arch. Petrovi Osuskému, Ing. Erikovi Pekárovi, Ing. Aladárovi Štefunkovi a Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave za obnovu ortodoxnej synagógy v Trnave

a

Obci Horný Tisovník a RNDr. Jánovi Aláčovi za obnovu nevyužívaného cintorína v Hornom Tisovníku

REŠTAUROVANIE

prof. Jozefovi Porubovičovi, akad. soch. a Vladimírovi Višváderovi, akad. soch. za reštaurovanie severného portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach

AKCIA – PODUJATIE

Železniciam Slovenskej republiky, ŽSR – Výskumnému a vývojovému ústavu železníc, Klubu železničnej nostalgie Bratislava východ a Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ za XII. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Bratislava východ – Rendez 2010

FILM – MULTIMEDIÁLNE DIELO

Panopticum Filmu a Mgr. art. Jurajovi Kiliánovi za dokumentárny film Kultúrne dedičstvo na Slovensku: Kováčstvo

logo Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Program tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva nájdete na stránkach Združenia historických miest a obcí: www.zhmao.sk

obálka PaM 3/2011Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2010 je venované číslo 3/2011, ktoré vychádza koncom júla 2011.