Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2008

Po osemnásty raz rozhodla redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky o udelení prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008 získali v jednotlivých kategóriách:

Objav – nález – akvizícia
PhDr. Jiří Janošík, CSc. a SNM-Archeologické múzeum za dar/akvizíciu kolekcie ozdôb, nádob a zbraní z mladšej a neskorej bronzovej doby

Expozícia
Cena nebola neudelená

Výstava
Slovenská národná galéria, PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., Aurel Hrabušický a Mgr. Katarína Müllerová za výstavu Slovenský obraz (anti-obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení

Slovenské národné múzeum, PhDr. Peter Maráky, Mgr. Branislav Panis, Mgr. Peter Tomčík a kolektív za výstavný projekt Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí

Publikácia – menšia publikácia – drobná tlač
prof. akad. mal. Ľubomír Longauer, Mgr. Anna Oláhová a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. za publikáciu Martin Benka. Prvý dizajnér slovenského národného mýtu

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za publikáciu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok

Horehronské múzeum Brezno a Mgr. Eva Švajdová za katalóg Smaltovaný riad z Hronca

Obnova – reštaurovanie
Múzeum mesta Bratislavy, PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy a Bouda a Masár, architektonická kancelária, s. r. o. za obnovu Apponyiho paláca v Bratislave

Akcia – podujatie
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou a PhDr. Mária Kotorová, PhD. za podujatie Deň starých Slovanov – spoločných predkov

Film – video – audio – multimediálne dielo
Slovenská televízia, doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a Ladislav Kaboš za film Moderná architektúra na Slovensku

logo Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Ocenenia si laureáti prevzali pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009 v Slovenskej republike 4. septembra 2009 o 16.00 na hrade Červený Kameň. Ocenené diela boli prezentované v revue Pamiatky a múzeá č. 3/2009.