Prejsť na obsah

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2007

Po sedemnásty raz rozhodla redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky o udelení prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2007 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA

Biskupský úrad Spišské Podhradie, Magdaléna Janovská a Mária Novotná za objav unikátne zachovanej románskej dispozície Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule

Biskupský úrad Nitra, Vladimír Plekanec a kolektív reštaurátorov a Jozef Medvecký za nález renesančného tabernákula z roku 1497 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Akvizícia – dar fotografickej a kinematografickej techniky Rudolfa Schustera Slovenskému technickému múzeu v Košiciach

EXPOZÍCIA

Národná banka Slovenska-Múzeum mincí a medailí Kremnica, Barbora Glocková a Luboš Kürthy za dlhodobú výstavu Cesty zberateľstva v umení 15. až 18. storočia. Verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici

VÝSTAVA

Slovenská národná galéria Bratislava, Aurel Hrabušický a Petra Hanáková za výstavný projekt Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii (s prihliadnutím na komplexnosť prezentácie)

PUBLIKÁCIA – MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Banská agentúra, Mikuláš Čelko, Mária Čelková a Igor Graus za publikáciu Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí / Poträts der Kammergrafen und Persönlichkeiten des Berg- und Hüttenwesens auf dem Gebiet der Slowakei im 17. bis 19. Jahrhundert

Spolok architektov Slovenska, šéfredaktor revue Projekt Peter Mikloš a Jana Gregorová za dvojčíslo Projekt, slovenská architektonická revue č. 5/6 2007 venované téme Hľadanie kultúrnej kontinuity

OBNOVA – REŠTAUROVANIE

Ballymore EUROVEA, a. s. a Alexander Németh za obnovu Skladu č. 7 na Pribinovej ulici v Bratislave

Pamiatkový úrad SR-Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči, Juraj Maták, Peter Hric a Eva Spaleková za reštaurovanie súsošia sv. Juraja a nástennej maľby v Kostole sv. Jakuba v Levoči

AKCIA – PODUJATIE

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Dokumentačné centrum holokaustu, Nadácia Milana Šimečku, Klub priateľov Múzea SNP, Stanislav Mičev a Roman Hradecký za projekt Vagón – O tragických osudoch ľudí

Erika Nádošová, Zuzana Olejková a Základná škola s materskou školou Cádrova 23 Bratislava za trojročný medzinárodný projekt Spoznávanie umeleckého a architektonického dedičstva

FILM – VIDEO – AUDIO – MUTIMEDIÁLNE DIELA

Mesto Zvolen, Vydavateľstvo PRO, s. r. o. a Václav Hanuliak za interaktívny CD-ROM Zvolen a Pustý hrad. Po stopách dávnej minulosti

logo - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

European Heritage Days
Journées européennes du Patrimoine

Ocenenia si laureáti prevzali osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2008 v Slovenskej republike 11. septembra 2008 o 14.00 v Kostole sv. Kataríny v Kremnici. Ocenené diela boli prezentované v revue Pamiatky a múzeá č. 3/2008.


Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
orsulova@snm.sk; rihakova@snm.sk