Prejsť na obsah

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 - ilustračný obrázok

Slávnostné udeľovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelila spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky po 31. raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva v siedmich kategóriách:

• objav – nález – akvizícia
• expozícia – výstava
• publikácia
• obnova – adaptácia
• reštaurovanie
• podujatie
• audiovízia – multimédiá

Zo 118 nominovaných projektov posunula redakčná rada časopisu do užšieho výberu 21, z ktorých stanovila nositeľov 7 výročných cien. Ocenenia si laureáti prevzali na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 28.  septembra 2022 v Skalici. Podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2021 získali:

▲ Cenu v kategórii objav – nález – akvizícia získali Dalibor Mikulík, Juraj VI. Raisz Lublóvári a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni za akvizíciu portrétov rodiny Raiszovcov Návrat domov.

▲ Cenu v kategórii expozícia – výstava získali Alena Šefčáková, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Peter Masár, Jakub Tóth, Dušan Veverka, Barbora Krejčová a Veverka, s. r. o., za antropologickú expozíciu – súčasť expozičnej koncepcie Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea Zázrak prírody – Človek v čase a priestore. Spoznaním seba spoznáme aj iných…

▲ Cenu v kategórii publikácia získali Klára Prešnajderová, Simona Hermann Bérešová a Sonia de Puineuf (eds.) v spolupráci s Máriou Riškovou a kolektívom autorov, Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart za publikáciu ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

▲ Cenu v kategórii obnova – adaptácia získali Martin Paško, DF Creative Group a Penta Real Estate v spolupráci s Pavlom Paulinym, Vlastou Viglašovou, Jánom Kresanom, PAMARCH, s. r. o., Studiom Perspektiv, s. r. o., Gabrielou Habáňovou a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za komplexnú obnovu Jurkovičovej teplárne v Bratislave

▲ Cenu v kategórii reštaurovanie získali Letecké opravovne Trenčín, a. s., a Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany za reštaurovanie prúdového vlečného lietadla Aero L-39V Albatros

▲ Cenu v kategórii podujatie získali Maroš Borský, Jana Švantnerová, Zsuzsanna Toronyi a kolektív, Židovský kultúrny inštitút, Židovské komunitné múzeum, Židovská náboženská obec Prešov a Menorah – neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave za súbor aktivít venovaných zbierke prvého slovenského židovského múzea v Prešove s názvom Eugen Bárkány a prvé židovské múzeum na Slovensku

▲ Cenu v kategórii audiovízia – multimédiá získali Paula Reiselová, Dorota Vlnová, Katarína Jonisová, Matúš Ďurana, Marek Moučka, Mirka Tomaníková, Peter Kerekes, Anna Rumanová, Tereza Tokárová, Peter Kerekes, s. r. o., Slovenský filmový ústav, Rozhlas a televízia Slovenska a kolektív spolupracovníkov za cyklus dokumentárnych filmov Budujeme Slovensko II

Všetkým srdečne blahoželáme.

Ocenené diela, ako aj projekty v užších nomináciách spolu so zoznamom nominačných návrhov, sú uverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2022.

Rozhovory s laureátmi si môžete pozrieť na youtube:

Partneri podujatia  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Slovenské národné múzeum
Mesto Skalica
Záhorské múzeum Skalica
Dni európskeho kultúrneho dedičstva