Prejsť na obsah

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 - ilustračný obrázok

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom udelila po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Slávnostné odovzdávanie výročných cien sa uskutočnilo dňa 8. 9. 2021 v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu.

Záznam z odovzdávania cien

Rozhovory s laureátmi

OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA
VÝROČNÉ CENY

▲ Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák a združenie Restau.Art v spolupráci s Petrom Kvasňákom, Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom, farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za objav kamenného pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

▲ Mária Hudáková a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Dominikom Repkom, Martinom Furmanom, Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš, s. r. o., za nález keltskej bronzovej sošky so zlatými očami

EXPOZÍCIA – VÝSTAVA
VÝROČNÁ CENA

▲ Katarína Nádaská, Jozef Tušan, Richard Tomory a Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov – Opátstvom Jasov za výstavu Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

PUBLIKÁCIA
VÝROČNÁ CENA

▲ Klára Komorová, Ľubomír Jankovič a Slovenská národná knižnica v Martine za publikáciu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice

OBNOVA – ADAPTÁCIA
VÝROČNÁ CENA

▲ Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Bouda Masár Architekti, s. r. o., Pradiareň 1900, s. r. o., v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za projekt Pradiareň 1900

REŠTAUROVANIE
VÝROČNÁ CENA

▲ Peter Koreň, Juraj Gregorek, Lenka Megyeši Ďurčeková a Krajský pamiatkový úrad Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

PODUJATIE

V uvedenej kategórii sa ocenenie neudelilo.

AUDIOVÍZIA – MULTIMÉDIÁ
VÝROČNÁ CENA

▲ Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, Memory film, s. r. o., a Rozhlas a televízia Slovenska za film Fantastický stredovek