Prejsť na obsah

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 - ilustračný obrázok
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty deviaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Záznam slávnostného odovzdávania výročných cien odvysielala RTVS dňa 24. októbra 2020 o 20.10 h na Dvojke.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 v jednotlivých kategóriách získali:

OBJAV – NÁLEZ
Martin Kutný v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Prešov a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť sv. Egídia v Bardejove za nález neskorogotickej vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

AKVIZÍCIA
Daniel Harvan a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Svetro, spol. s r. o., za akvizíciu kolekcie predmetov dokumentujúcich históriu, sortiment a výrobný proces textilného podniku Pleta

EXPOZÍCIA
Martina Ďuricová, Zuzana Šullová, Hana Dohálová, Otto Wiesler, Ján Ondrejka, František Kováč, Marek Sedlák, Adriana Zadorová, Peter Hámorský, Barbora Šutáková, Slovenské technické múzeum, interiérový dizajn ZAKEE, CITY LIGHT SLOVAKIA, s. r. o., a COPYVAIT, s. r. o., za expozíciu Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi

VÝSTAVA
Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač, Jozef Habodász, Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Vojenský historický ústav za výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

PUBLIKÁCIA
Alexandra Kusá a Slovenská národná galéria za publikáciu Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ
Igor Furugláš, Radoslav Čambal, Igor Bazovský, Marek Budaj, Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum v spolupráci s o. z. Hradiská a dwarf digital, s. r. o., za publikáciu Skryté poklady – Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec

OBNOVA – ADAPTÁCIA
Pavol Kozáčik s manželkou Tatianou a Rudolf Boroš v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina za obnovu kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom Kubíne

REŠTAUROVANIE
Peter Hric, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, Krajský pamiatkový úrad Žilina a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY
Bratislavský samosprávny kraj a Rastislav Šenkirik v spolupráci s Academia Istropolitana Nova, o. z., a partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava za cyklus 10 odborných konferencií ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2010 – 2019

FILM – AUDIO – VIDEO – MULTIMÉDIÁ
Tomáš Hulík, Pavol Juračka, ARTpoint, s. r. o., a Rozhlas a televízia Slovenska za film Slovensko – Prítomná minulosť