Prejsť na obsah

Výberové konania pre KPÚ Žilina, KPÚ Nitra, KPÚ Prešov a PÚSR

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v štátnej správe:

Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad Žilina
Pozícia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Viac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42617

Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad Nitra
Pozícia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Viac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42619

Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad Prešov
Pozícia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Viac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42620

Miesto výkonu: to výkonu: Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Organizačný útvar: Odbor ekonomiky a správy majetku štátu
Pozícia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Viac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42624

Prihlásenie možné do: 6.10.2023