Prejsť na obsah

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska – odborný seminár

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska – odborný seminár - ilustračný obrázok

V októbri
uplynie 500 rokov od začiatku reformácie, ktorú svojím vystúpením v roku
1517 inicioval Martin Luther. Okrem nábožensko – politických dôsledkov sa nové religiózne
učenie prejavilo vo viacerých oblastiach kultúrno – spoločenského života,
vrátane nového pohľadu na hmotné artefakty. Reformácia sa špecifickým spôsobom
prejavila nie len v duchovnej literatúre, filozofii či liturgickej hudbe,
ale odzrkadlila sa aj v premenách už existujúcej sakrálnej architektúry, vo
výstavbe nových typov kostolov či modlitební, ako aj vo forme a obsahu
výtvarných diel. S cieľom upriamiť pozornosť na túto špecifickú skupinu pamiatok
v rozsiahlom pamiatkovom fonde Slovenska organizuje Krajský pamiatkový
úrad Trenčín a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, v spolupráci
s Mestom Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi
a. v. v Brezovej pod Bradlom dvojdňový celoslovenský odborný seminár
s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska, ktorý sa uskutoční
v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Národnom dome Štefánika
v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou seminára bude aj exkurzia, zameraná na
prezentáciu pamiatkového fondu mesta Brezová pod Bradlom a obce Košariská.
Srdečne Vás na seminár pozývame.

POZVÁNKA (PDF, 410 kB)

PROGRAM (PDF, 552 kB)

Pozvánka Vplyv reformácie na Pamiatkový fond Slovenska