Prejsť na obsah

Vitráže na Slovensku

CÓNOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, I., LACKOVÁ, D. a kol.: Vitráže na Slovensku.
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2006, 63 s.
ISBN 80-8085-215-4

Cena: 30 €

Publikácia predstavuje prvé monotematické spracovanie vitráží na Slovensku. Je výsledkom systematického výskumu, čerpajúceho z rozsiahleho terénneho výskumu, širokého záberu archívneho výskumu a práce s literatúrou a v neposlednom rade z konzultácií so žijúcimi autormi. Text knihy sprevádza rad ilustrujúcich fotografií. Knihu charakterizuje nezvyčajne široké zadanie, v rámci ktorého bol hodnotený celý fond vitráží na území Slovenska, sakrálnych i profánnych, od 14. storočia až po súčasnosť. V úsilí o komplexný prístup k téme autori sledovali viaceré hľadiská (výtvarná vývojová línia slohov a štýlov, žáner a námet, autori vitráží, vitrážnické firmy, zaradenie vitráží do európskeho kontextu).

Titulka knihy Vitráže na Slovensku.