Prejsť na obsah

Víťazi cien Europa Nostra 2020 za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva

V utorok 10. novembra 2020 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého boli udelené tohtoročné ceny Europa Nostra za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Zo známych dôvodov sa celý ceremoniál odohrával v online priestore a svojou virtuálnou prítomnosťou ho poctili Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Hermann Parzinger, výkonný prezident organizácie Europa Nostra.
Z 21 projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, sa laureátmi Grand Prix Europa Nostra za rok 2020 stali:
1. Príkladná obnova Baziliky Santa Maria di Collemaggio v meste L’Aquila (Taliansko), ktorá bola ťažko poškodená zemetrasením v roku 2009
2. Jedinečný výskumný projekt Tramontana Network III venovaný výskumu hmotného a nehmotného dedičstva európskych horských regiónov (spolupráca Francúzska, Talianska, Poľska, Portugalska a Španielska)
3. Rozsiahla putovná výstava Auschwitz. Not long ago. Not far away. (Osvienčim. Nie dávno. Nie ďaleko.) pripomínajúca 75. výročie oslobodenia osvienčimského koncentračného tábora (Poľsko, Španielsko)
Cenu verejnosti získal vzdelávací a popularizačný projekt The Ambulance for Monuments (Sanitka pre pamiatky), ktorý prispel k zvýšeniu počtu zachránených pamiatok v Rumunsku aktívnym prepájaním a koordináciou činnosti širokého spektra organizácií vstupujúcich do tohto procesu.
V roku 2020 bola tiež po prvýkrát udelená Špeciálna cena ILUCIDARE, ktorú získal taliansko-sýrsky projekt Archaeology for a young future (Archeológia pre mladú budúcnosť) za mimoriadny príspevok k rozvoju medzinárodných vzťahov na báze kultúrneho dedičstva, a TYPA – Estónske múzeum tlačiarstva a papiera v meste Tartu za inovácie na báze kultúrneho dedičstva.
So všetkými ocenenými projektmi sa možno bližšie zoznámiť na webovej stránke organizácie Europa Nostra.