Prejsť na obsah

KPÚ Prešov – Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu

KPÚ Prešov – Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu - ilustračný obrázok
Mesto Hanušovce nad Topľou väčšina ľudí pozná vďaka kaštieľom (renesančný rod. Soós, barokový rod. Dessewffy) či kostolom (gotický rím. kat., klasicistický ev. a. v.) a najnovšie už aj vďaka zdevastovanej sušiarni liečivých bylín. Na území mesta a v jeho bezprostrednom okolí sa okrem už spomenutých zaujímavostí nachádzajú aj unikátne technické diela – štyri železničné viadukty, ktoré sú súčasťou železničnej trate Prešov – Strážske. S výstavbou železnice na tomto úseku sa počítalo už na konci 19. storočia. V roku 1897 dokonca uzrel svetlo sveta projekt pre jej realizáciu, avšak ku samotnej výstavbe už nedošlo. Oživiť túto myšlienku sa podarilo až začiatkom 30. rokov 20. storočia. S výstavbou trate sa začalo v roku 1940 (video z výstavby). Rozdelená bola do šiestich stavebných úsekov. Práce v Hanušovciach nad Topľou a jeho blízkom okolí zabezpečovala firma Ing. Lozovský – Štefanec. Okrem odborných zamestnancov firmy sa na jej budovaní aktívne podieľali aj zaradenci tzv. pracovných útvarov (bližšie o ich činnosti pozri článok). Do užívania bola odovzdaná v septembri 1943. Pri tejto príležitosti vydala Slovenská pošta sériu štyroch poštových známok s vyobrazením jednotlivých úsekov trate. V auguste 1944 príslušníci partizánskej skupiny Čapajev poškodili najdlhší zo štvorice železničných viaduktov, situovaný v intraviláne mesta. V roku 1945 bol tento viadukt zničený ustupujúcou nemeckou armádou. Obnoviť sa ho podarilo až v roku 1947. Stavebné práce na jeho obnove zabezpečovala firma LANNA z Bratislavy.
Národnú kultúrnu pamiatku Mosty a pamätná tabuľa – súbor v Hanušovciach nad Topľou tvorí päť pamiatkových objektov – štyri viadukty (Bystriansky, Hanušovský, Hrabovský, Pavlovský) a jedna pamätná tabuľa. Viadukty sú dopravné líniové technické stavby postavené nad údoliami v úseku dlhom 5 km a nadväzujúcimi na seba v kilometri 33,7 až 38,8 od mesta Strážske (trať ŽSR 193 Kapušany pri Prešove a Strážske). Celková dĺžka všetkých štyroch viaduktov je 946,92 metrov. Viadukty sú rôznej dĺžky a výšky postavené na betónových, kameňom obkladaných pilieroch s oceľovými priehradovými mostovkami so segmentovou úpravou spodných vodiacich hrán medzi piliermi, jednokoľajové, po obvode chránené oceľovými zábradliami. Každý pilier má pod sebou základ hlbší, ako je jeho výška.
Najhodnotnejší je Hanušovský viadukt, ide o najdlhší oblúkový viadukt v celej strednej Európe (389,90 m). Posledným – piatym pamiatkovým objektom je tabuľa pamätná, ktorá bola slávnostne odhalená 26. augusta 1986. Osadená je pred najvyšším pilierom Hanušovského viaduktu. Autorom tabule je akademický sochár Ladislav Šichman.

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou

Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou