Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie – Pro Monumenta II.

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Adaptácia objektu Bottova ulica – súpisné číslo stavby 651, Levoča“ v rámci projektu EEA Grants CLTPP001 Pro Monumenta II za účelom vyhodnotenia najvýhodnejšej ponuky

Elektronický výkaz výmer (xlsx, 223 kB)

Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 161 kB)
Projektová dokumentácia (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 5 968 kB)
UKONČENÉ VÝZVY:
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica“
Elektronický výkaz (xlsx, 23 kB)
Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 146 kB)
Stavebný projekt (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 4 178 kB)
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica“