Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie PAMIS

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

AKTUÁLNE VÝZVY:

  • žiadne aktuálne výzvy

UKONČENÉ VÝZVY:

Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS
Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 301 kB)
Príloha č.5 k výzve (PDF, 554 kB)
Príloha č.5.1 k výzve (PDF, 6055 kB)
Zápisnica (PDF, 122 kB)