Prejsť na obsah

Veľtrh Pamiatky

Veľtrh Pamiatky - ilustračný obrázok

Pamiatkový
úrad SR, sa v dňoch 9. – 13. apríla 2013 zúčastnil na špecializovanom veľtrhu PAMIATKY 2013.

Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy
digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (OGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu
prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti –
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry – Národný projekt č. 4 – Digitálny pamiatkový fond.

Špecializovaný veľtrh Pamiatky je súčasťou stavebného veľtrhu CONECO, ktorý sa každoročne koná vo výstavnom areáli Incheba v Bratislave.

OPIS_PAM-2013 OPIS2_PAM-2013 OPIS3_PAM-2013 OPIS4_PAM-2013