Prejsť na obsah

Veľtrh Pamiatky 2013

logo_incheba_pamiatky

Špecializovaný veľtrh PAMIATKY 2013 regenerácia – financovanie – využitie.

Nový veľtrh PAMIATKY sa konal súbežne s 34.
ročníkom medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO a 23. veľtrhom
energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie
RACIOENERGIA, 9. – 13. 4. 2013 na výstavisku Incheba.

Veľtrh reagoval
na súčasnú aktuálnu potrebu špecializovaných, úzko zameraných odborných
veľtrhov.

viac na stránke EUROSTAV
, viac na stránke INCHEBA.

Sprievodný program (PDF, 2605 kB)
Rozloženie vystavovateľov v Hale B.2 (PDF, 1205 kB)
Témy príspevkov na CONECO počas Hasičského dňa (PDF, 123 kB)

Pamiatkový
úrad SR, Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie sa v dňoch 9. – 13. apríla 2013 zúčastnil na špecializovanom veľtrhu PAMIATKY 2013. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy
digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (OGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu
prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti –
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry – Národný projekt č. 4 – Digitálny pamiatkový fond.

OPIS_PAM-2013 OPIS2_PAM-2013 OPIS3_PAM-2013 OPIS4_PAM-2013