Prejsť na obsah

Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález

Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález - ilustračný obrázok

V lete našiel miestny obyvateľ pri Hlohovci v koryte Váhu počas zníženej vodnej hladiny predmet, ktorý ho zaujal. Keď doma zistil, že ide o archeologický nález, prišiel s ním do múzea, kde ho archeológ poučil, že ho musí ohlásiť a odovzdať krajskému pamiatkovému úradu. Nálezom je krátky meč (mečík, dlhá dýka) s dĺžkou takmer 26 cm a hmotnosťou skoro 150 g. Rukoväť z organického materiálu sa nezachovala. Ostali po nej len stopy v okolí nitov.

Podobné krátke meče sa vyskytujú zhruba v povodí Dunaja, a to od južného Nemecka až po srbskú Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej bronzovej doby, teda približne pre 16. stor. p. n. l. Podobný mečík sa na Slovensku našiel vo Včelinciach, kde bol súčasťou hromadného nálezu bronzových predmetov.

Dlhé dýky sa na prelome staršej a strednej bronzovej doby objavujú v bohato vybavených hroboch, v hromadných nálezoch a nezriedkavo aj vo vodných tokoch. Do vodného prostredia sa mečík mohol dostať ako súčasť kultu, ale takisto môže ísť o stratený predmet, napr. pri brodení rieky alebo pochádzať z rozplaveného náleziska na brehu rieky.

V závere staršej bronzovej doby sa v strednej Európe začínajú objavovať prvé kovové meče, a to ako osobitný vynález, ktorý sa veľmi pravdepodobne vyvinul z dlhých bronzových dýk. Mečík z Váhu pri Hlohovci by mohol byť veľmi zaujímavým vývojovým medzičlánkom medzi týmito dvoma druhmi zbraní.

Od vzniku Pamiatkového úradu SR v roku 2002 je nález mečíka štvrtým ohláseným a odovzdaným náhodným hnuteľným nálezom z úseku Váhu v Trnavskom kraji. V roku 2017 sa na území Hlohovca našla bronzová čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby (1900 – 1800 p. n. l.) (Aktuality KPÚ Trnava 2015 – 2017). V roku 2019 sa v Dvorníkoch našiel hromadný nález 9 kováčskych polotovarov poľnohospodárskych nástrojov, radlíc a min. jedného krojidla, spojených korozívnymi produktmi a riečnym sedimentom do jedného celku (KPÚ Trnava – Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu). Nález je datovaný do mladšej laténskej doby až obdobia púchovskej kultúry (posledná tretina 2. stor. p. n. l. až 2. stor. n. l.). V tom istom roku sa v Seredi našli ešte dva fragmenty mlynského kameňa zaraditeľné len rámcovo do 13. až 19. stor. Zo vzdialenejšej minulosti je z Váhu známych množstvo nálezov a ďalšie nepochybne ešte ukrýva.

Ak nájdete v rieke alebo na jej brehu napr. pri rybárčení, športovaní alebo rekreácii archeologický nález alebo aj predmet, pri ktorom nie ste si istý, či je archeologickým nálezom, kontaktujte najneskôr na druhý pracovný deň miestny krajský pamiatkový úrad, ideálne telefonicky a mailom súčasne. Uveďte presné miesto nálezu, okolnosti nálezu, kontaktné údaje na seba a priložte fotografie miesta nálezu a predmetu. Pokiaľ miesto nálezu nie je vystavené zaplaveniu v najbližšie dni, je vhodné nález ponechať na mieste nájdenia. Upozorňujeme, že cielené vyhľadávanie archeologických nálezov je protizákonné v rovine priestupku alebo trestného činu.

Spracoval: Matúš Sládok (KPÚ Trnava), Martin Bača (Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)

Fotografie: KPÚ Trnava