Prejsť na obsah

V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu

V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu - ilustračný obrázok

Moderné technológie posúvajú dopredu aj archeológiu. Mnohé nové postupy pomáhajú až pri spracovaní získaných archeologických nálezov. Najnovšou technologickou pomôckou pri vyhľadávaní nových nálezísk je letecké laserové snímkovanie terénu. V našich podmienkach, po priekopníckych aktivitách Národného lesníckeho centra vo Zvolene, začal Ústav geodézie a kartografie od roku 2020 systematicky snímať a zverejňovať povrch Slovenska touto metódou. Pre slovenských archeológov je tento počin zlomovým medzníkom v dvoch ohľadoch. Na jednej strane dôslednou analýzou týchto dát je možné rýchlo a efektívne získať obrovské množstvo informácií o krajine vrátane topografie doteraz neznámych archeologických nálezísk a využívaní okolitej krajiny. Na druhej strane tým, že tieto dáta sú verejné, zaznamenáva archeologická verejnosť najväčší boom vykrádania archeologických nálezísk od 90. rokov 20.storočia, keď sa začali na našom území používať detektory kovov.

KPÚ Banská Bystrica preto vedie od roku 2020 dokumentačno-preventívnu kampaň, ktorej cieľom je fyzické overenie nových archeologických nálezísk, ich rámcové datovanie, vyhodnotenie ich morfológie a stavu zachovania a záchrana cenných kovových nálezov, ktoré by mohli skončiť na čiernom trhu. V Banskobystrickom kraji sa takto podarilo za posledné dva roky identifikovať viac ako štyri desiatky doteraz neznámych archeologických nálezísk. Vzhľadom na personálne možnosti, vybavenie a iné náročné pracovné aktivity je veľmi náročné túto úlohu dokončiť v dohľadnej dobe. Preto vzhľadom na rozsah ilegálnych aktivít hrozí na Slovensku nevyčísliteľná informačná a aj materiálna strata. Z tohto dôvodu KPÚ Banská Bystrica mobilizovalo všetky archeologické zložky v kraji. V piatok 18.02.2022 sa stretli archeológovia z takmer všetkých inštitúcií pôsobiacich na území kraja, aby si dohodli spoločný postup pri intenzívnych terénnych prieskumoch. Akcie sa okrem pamiatkarov zúčastnili Archeologický ústav SAV – pracovisko Zvolen, Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr Modrý Kameň, Gemersko-malohontské múzeum, Hradné múzeum Fiľakovo, Slovenské banské múzeum, Pohronské múzeum ako aj súkromná archeologická spoločnosť Midland Adventure. Zároveň sa pripravuje zdieľaná GISová aplikácia, na základe ktorej budú môcť jednotlivé inštitúcie medzi sebou zdieľať svoje aktivity, ich výsledky a KPÚ Banská Bystrica ako kontrolný orgán bude mať prehľad o legálnych archeologických aktivitách na území Banskobystrického kraja v reálnom čase.

Spracoval: Mgr. Martin Miňo, KPÚ Banská Bystrica

Jedna z doteraz neznámych rozsiahlych fortifikácií ukrývajúca sa na území Slovenského rudohoria, zdroj: analýza LiDARu