Prejsť na obsah

Udelenie čestného občianstva generálnej riaditeľke PÚ SR

Udelenie čestného občianstva generálnej riaditeľke PÚ SR - ilustračný obrázok

Udelenie čestného občianstva mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR Kataríne Kosovej

Dňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

Udelenie čestného občianstva GR PUSR udelenie čestného občianstva GR PUSR