Prejsť na obsah
Zásady ochrany PZ Sirk – Železník Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Sirk – Železník

Pamiatková zóna Sirk – Železník – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana KlasováHlavný riešiteľ: Ing. Ladislav HuňavýSpoluriešitelia: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Ing. Agáta Bystrianská, Ing. Viktor Graus, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Silvia Pavlová © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Pezinok Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Pezinok

Pamiatková zóna Pezinok – zásady ochrany pamiatkového územia Zodpovední riešitelia: Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Mgr. Marta Belohorcová Spolupráca: Mgr. Dagmara Baroková – mapy, Mgr. Alexandra Vávrová – archeológia Dátum spracovania: 2020-2021 © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA – Leškova 17, 811 04 Bratislava UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové a fotografické prílohy) má […]

Čítať viac

Zásady ochrany PR Štiavnické Bane Zásady ochrany PR

Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

Hlavní riešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing.arch. Zuzana Klasová Spracovali: Ing. arch. Andrea Nižňanská, Ing. arch. Anna Hojčáková, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Andrea Gregová Konzultanti: Slovenská agentúra životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., O. z. Banská Bystrica, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica. Riaditeľka krajského pamiatkového úradu […]

Čítať viac