Prejsť na obsah
Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským pamiatkovým úradom Prešov Vás pozýva na výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Území Slovenska. Výstava a sprievodné podujatie – odborný seminár sa uskutočnia pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Výstavu budete môcť bezplatne navštíviť od 4. do 14.9.2023 v átriu Mestského úradu v Trenčíne […]

Čítať viac

Zaži barok … s pamiatkarmi! KPÚ Košice

Zaži barok … s pamiatkarmi!

“ Hledám obraz a taky vidím obraz, když ten muž v zrcadle ke mne promluví.“ (Grasham Nash) Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov špecializovanej štátnej správy môže mať pestré a zaujímavé podoby. Teatrálne, pompézne, emotívne, moderné i príťažlivé. Ako samotní pamiatkari. Alebo ako barok. Ponúkame Vám v tomto štýle barokovú inšpiráciu, ktorú sme – košickí pamiatkari  – mohli zažiť vďaka dlhoročnej spolupráci s Východoslovenským […]

Čítať viac

Výstava „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ v priestoroch KPÚ Prešov Archív podujatí

Výstava „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ v priestoroch KPÚ Prešov

KPÚ Prešov srdečne pozýva odbornú i širokú laickú verejnosť na výstavu „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktorá bude sprístupnená v priestoroch KPÚ Prešov (Hlavná 115, 08001 Prešov) od 11.01 do 08.02.2023, a to v pondelok až štvrtok v čase od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00. Tešíme sa na Vašu účasť!

Čítať viac

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022) KPÚ Prešov

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022)

Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu spojenú s vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktoré sa uskutočnia v utorok 29. 11. 2022 v historickej budove Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5, so začiatkom o 13:00. Cieľom podujatia je podať […]

Čítať viac

Výstava Železiarne – srdce priemyslu v Košiciach Aktuality PÚSR

Výstava Železiarne – srdce priemyslu v Košiciach

V pamiatkovom fonde máme v oblasti železiarskeho ťažkého priemyslu zastúpené len objekty historických kamenných vysokých pecí. Vzťah odbornej i laickej verejnosti je však dôležité budovať aj k novším hutníckym stavbám a technológiám. Pre ďalšie generácie je dôležité dokumentovať a zachovávať aj novšie továrne, ktoré ešte fungujú a často sa v nich nachádzajú unikátne technologické zariadenia. Bez dôkladného terénneho výskumu nie je možné […]

Čítať viac

Výstava svetové dedičstvo UNESCO – Dunajský Limes na Slovensku Podujatia

Výstava svetové dedičstvo UNESCO – Dunajský Limes na Slovensku

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Rusovce dnes nainštalovali na námestí pri fontáne v Rusovciach výstavu Svetové dedičstvo UNESCO – Dunajský Limes na Slovensku. Cieľom výstavy je priblížiť obyvateľom a návštevníkom Rusoviec medzinárodnú archeologickú lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorá je od 30. júla 2021 zapísaná v prestížnom Zozname […]

Čítať viac

Umením a slovom – kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove KPÚ Košice

Umením a slovom – kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

„Čo bolo pekné a hlásalo nehynúcu hodnotu umenia, ostalo a je predmetom starostlivosti a záujmu nášho radostného dneška.“- napísala pred vyše polstoročím historička umenia Alžbeta Güntherová – Mayerová v dodnes neprekonanej knižočke o Jasove. Konvent premonštrátov sv. Jána Krstiteľa v Jasove patrí medzi najstaršie mníšske komunity na Slovensku. Jeho kláštorný areál je cennou neskorobarokovou národnou […]

Čítať viac

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave KPÚ Košice

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave

Mestská pamiatková rezervácia Košice je v našej krajine najväčším pamiatkovo chráneným územím. Tu pôsobí ako odborný poradný orgán primátora aj osobitná Komisia pamätihodností mesta so zastúpením pamiatkarov. Náleží jej bohatá a zaujímavá agenda, a v rámci nej aj tzv. depozitár artefaktov. Už v roku 2006 ho mesto zriadilo pre vyhľadávanie a zhromažďovanie autentických hmotných dokladov […]

Čítať viac

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja Archív podujatí

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Krajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra a Nitrianskeho samosprávneho krajausporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 seminár a výstavu Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja Seminár bol usporiadaný 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna […]

Čítať viac

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene Aktuality PÚSR

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene

Dňa 13.9.2018 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Mesto Zvolen, Slovenská národná galéria a Archeologický ústav SAV. Výstava je zameraná na obdobie 9. – 11. storočia keby vznikala […]

Čítať viac

Pamäť na skle Archív podujatí

Pamäť na skle

Výstava Pamäť na skle – projekt objavu, záchrany a prezentácie Úspešnému tímu v projekte „Pamäť na skle“ sa podarilo nanovo objaviť, preskúmať, pre budúcnosť zachrániť a pre súčasnosť prezentovať historickú unikátnu zachovanú foto-pozostalosť farára a fotografa Bélu Petrika, objavenú na rímskokatolíckej fare v obci Rad (okres Trebišov), ktorá je známa o.i. aj minoritskými mučeníkmi z […]

Čítať viac

Dedičstvo Karola Veľkého Archív podujatí

Dedičstvo Karola Veľkého

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého Bratislavský hrad, 17.6.-16.10. 2016 Dňa 17. 6. 2016 bola vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom hrade, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV. Výstava nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, […]

Čítať viac

Dědictví Karla Velikého Archív podujatí

Dědictví Karla Velikého

Putovná výstava Dědictví Karla Velikého vznikla v rámci projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles of European Culture) v rámci programu Kultúra 2007–2013. Po belgickom Ename a talianskej Ravene prichádza do Prahy v prepracovanej podobe, zameranej viac na obyvateľa strednej Európy. Hlavnou úlohou výstavy je predstaviť dobu včasného stredoveku ako obdobie, ktorého interpretácia je v Európe dodnes […]

Čítať viac

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Aktuality PÚSR

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade

Zoborské listiny existujú dve, z roku 1111 a z roku 1113. Sú to ojedinelé a mimoriadne významné dokumenty, ktoré pochádzajú zo Zoborského kláštora v Nitre. Vznikli na začiatku 12. storočia. Popisujú privilégiá a majetkovú situáciu včasnostredovekého kláštora a prinášajú tiež dôležité informácie o spôsobe organizácie Nitrianska. Originál Zoborskej listiny z roku 1113 doplnil výstavu Odkaz […]

Čítať viac

Všetky cesty vedú do Ríma … Dunajský limes na Slovensku Podujatia UNESCO

Všetky cesty vedú do Ríma … Dunajský limes na Slovensku

Pamiatkový úrad SR a Múzeum mesta Bratislavy otvorili výstavu „Všetky cesty vedú do Ríma … Dunajský limes na Slovensku“. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 19. apríla 2012 o 15.00 hod. v Múzeu antická Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69. Časť výstavy „Dunajský limes na Slovensku“ bola spracovaná v rámci projektu Dunajský Limes – svetové dedičstvo UNESCO, č. […]

Čítať viac

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja Archív podujatí

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Krajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitrausporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 seminár a výstavu Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Podujatie sa konalo 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený zborník a katalóg k výstavbe (vydaný ako CD, je prílohou […]

Čítať viac

Výstava Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku v Štrasburgu Archív podujatí

Výstava Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku v Štrasburgu

Dňa 17. februára 2003 bola v budove Rady Európy v Štrasburgu slávnostne otvorená medzinárodná putovná výstava Svetové dedičstvo na Slovensku. Výstavu pripravil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za finančného prispenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstava predstavuje lokality Slovenskej republiky, zapísané na Zozname svetového  dedičstva (UNESCO) a na jeho Predbežnom zozname s cieľom podnietiť záujem o problematiku ochrany kultúrneho dedičstva a napomôcť […]

Čítať viac

Výstava Kalvárie na Slovensku Archív podujatí

Výstava Kalvárie na Slovensku

Výstava predstavuje monotematicky spracovanú problematiku exteriérových Kalvárií a Krížových ciest, špecifických sakrálnych stavieb tvorených zväčša architektonickými, či sochárskymi súbormi stvárňujúcimi pašiový príbeh cesty odsúdeného Krista a jeho ukrižovanie na Golgote. Tieto súbory, ktoré významne a pôsobivo dotvárajú charakter celej našej krajiny, majú veľmi rôznorodú výtvarnú a umeleckú úroveň, ale práve preto sa v nich zároveň […]

Čítať viac

Medzinárodná výstava Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe Archív podujatí

Medzinárodná výstava Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe

V rokoch 2000 a 2001 bola Pamiatkovým úradom SR v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina pripravená a v apríli 2002 slávnostne otvorená medzinárodná putovná výstava „Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe“, ktorá odbornej i laickej verejnosti približuje takmer sto drevených kostolov, chrámov a zvoníc z krajín Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). […]

Čítať viac