Prejsť na obsah
Úradná tabuľa KPÚ Trnava Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

06.06.2023 | „Senica – vodovodný obchvat mesta“ línová stavba navrhovaná v katastrálnom území Senica mesta Senica, v katastrálnom území Kunov mesta Senica a v katastrálnom území Hlboké obce Hlboké – oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový – archeologický výskum (PDF, […]

Čítať viac