Prejsť na obsah
Úradná tabuľa KPÚ Trnava Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

13.09.2023 | Hlohovec, Hlohová 25, súp.č. 83, parcela 268 v kat.úz. Hlohovec, Pamiatková zóna Hlohovec – oznámenie o začatí správneho konania vo veci úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (PDF, 232 kB) 12.09.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.SC“ v katastrálnom území Piešťany – oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum (PDF, 241 kB) 07.09.2023 | „Šalgočka […]

Čítať viac