Prejsť na obsah
Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva Odbor ochrany pam.fondu

Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva

Medzi ojedinele dochované pamiatkové objekty v oblasti Gemera patrí pranier v obci Skerešovo. Nachádza sa pri južnom vstupe do kostola. Pranier má tvar nízkeho polmetrového valcovitého stĺpa. V 40. rokoch 20. storočia bol na parcele kostola vykonaný archeologický výskum, v rámci ktorého bolo zistené, že pod úrovňou terénu sa nachádza približne 1 m vysoká spodná […]

Čítať viac