Prejsť na obsah
Nové číslo časopisu Pamiatky a múzeá sme sprístupnili online! Aktuality PÚSR

Nové číslo časopisu Pamiatky a múzeá sme sprístupnili online!

Milí čitatelia, prvé tohtoročné číslo časopisu Pamiatky a múzeá je na svete. V súčasnej situácii prvé jarné dni trávime väčšinou doma, nemôžeme vyraziť za pamiatkami a múzeá aj galérie sú zatvorené. Preto sme sa rozhodli, že číslo 1/2020 našej revue pre Vás zverejníme v plnom rozsahu online. Dúfame, že Vám spríjemní dlhé chvíle a privedie […]

Čítať viac

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelia po dvadsiaty ôsmy raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia laureáti prevzali pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2018

Obsah . Inhaltsverzeichnis . Contents 1 Úvodník . Leitartikel . Editorial 2 Milan Horňák Pohrebisko z obdobia Avarského kaganátu v Bratislave-Podunajských Biskupiciach Awarenzeitliches Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice Burial ground of Avarian caganate in Bratislava-Podunajské Biskupice 5 Martin Vančo Unikátne kovanie opasku z avarského pohrebiska v Podunajských Biskupiciach Einzigartiger Beschlag aus dem Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 4/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 4/2018

Pamiatky a múzeáRevue für das KulturerbeNr. 4/2018 Ivan Gojdič – Maroš SemančíkVilla Iskra in Nový SmokovecAm Ende der Tatraer Ansiedlung Nový Smokovec (Neu-Schmecks) befindet sich die Haltestelle der Elektrischen Tatrabahn Namens Sibír. Sie bekam ihren Namen nach der Villa Sibír (früher Szikra-ház, d. h. Haus Iskra). Gebaut wurde die Villa von der bedeutenden intellektuellen aristokratischen […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 3/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 3/2018

Pamiatky a múzeáRevue für das KulturerbeNr. 3/2018 Awarisches Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice– ein Interview mit dem Grabungsleiter Milan Horňák von der archäologischen Gesellschaft Via MagnaMilan Horňák ist ein begeisterter Archäologe und Höhlenforscher. Er beteiligte sich an Erforschungen mehrerer Fundstellen auf dem Balkan, z. B. der römischen Stadt Celeia (heute Celje) in Slowenien, der steinzeitlichen Siedlung […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 2/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 2/2018

Pamiatky a múzeáRevue für das KulturerbeNr. 1/2018 Július VavákNeue Funde aus der slawischen Festung in Svätý JurÜber der kleinen Stadt Svätý Jur, auf dem Gebiet des historischen Ortsteils Neštich, liegt eine bemerkenswerte archäologische Fundstelle, die sich auf einem Bergvorsprung der Kleinkarpaten erstreckt. Ein typisches Attribut der Fundstelle repräsentieren die Überreste einer massiven Holz-Erde-Befestigung, die sich […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 1/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Resümee 1/2018

Pamiatky a múzeáRevue für das KulturerbeNr. 1/2018 Milan HorňákAwarenzeitliches Gräberfeld in Bratislava-Podunajské BiskupiceArchäologische Ausgrabungen in der Slowakei, die durch weitreichende Baumaßnahmen hervorgerufen wurden, haben in den letzten Jahren einen großen Aufschwung genommen. Sie ergänzten auf eine deutliche Weise die Karte mit prähistorischen und historischen Fundstellen, lieferten eine große Menge an neuem archäologischem Material und brachten […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 3/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 3/2018

Monuments and museumsCultural Heritage ReviewNo 3/2018 Avarian burial ground in Bratislava-Podunajské BiskupiceInterview with the head of research Milan Horňák from Via Magna archaeological company Milan Horňák is a passionate archaeologist and caver. He has been involved in the research of several sites in the Balkans, such as the Roman city of Celeia (today Celje) in […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 1/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 1/2018

Monuments and museumsCultural Heritage ReviewNo 1/2018 Milan HorňákBurial ground of Avarian caganate in Bratislava-Podunajské BiskupiceThe archaeological research in Slovakia, driven by extensive construction activities, has experienced an exceptional boom in recent years. It has helped to fill in the map of prehistoric and historical sites, and reveal a lot of new archaeological material and surprises […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2018 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2018

Obsah . Inhaltsverzeichnis . Contents 1Úvodník . Leitartikel . Editorial 1. ČSR . 1. Tschechoslowakische Republik . 1. Czechoslovakia2Ivan Gojdič – Maroš SemančíkVila Iskra v Novom SmokovciVilla Iskra in Nový SmokovecVilla Iskra in Nový Smokovec 8Daniel HupkoPrvá Československá republika: štát verzus šľachtaErste Tschechoslowakische Republik: Staat versus AdelFirst Czechoslovak Republic: state versus nobility 14Elena KurincováČeskoslovensko v […]

Čítať viac

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017 Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 129 nominačných návrhov prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok 2017 v desiatich kategóriách. Ocenenia prevezmú laureáti v rámci slávnostného otvorenia Dní […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2017 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2017

1 Úvodník Leitartikel Editorial 2 Jozef Karlík Dagerotyp Jozefa Miloslava Hurbana Eine Daguerreotypie von Jozef Miloslav Hurban Daguerreotype of Jozef Miloslav Hurban 7 Gabriel Szeghy Kieselbachovci a ich rodinné sídlo v Košiciach Die Kieselbachs und deren Familiensitz in Košice The Kieselbachs and their family residence in Košice 13 Milan Thurzo – Pavol Jančovič Historické hraničné […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2017 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2017

1 Úvodník Leitartikel Editorial 2 Výročné ceny REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ za rok 2016 JAHRESPREISE 2016 DER REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2016 7 Dušan Buran Neznámy flámsky grisaille rukopis z Betliara Ein unbekanntes flämisches Grisaille-Manuskript aus Betliar Unknown Flemish grisaille manuscript from Betliar 12 Ján Aláč […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2017 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2017

1 Úvodník Leitartikel Editorial 2 Eva Sendeková Renesančné hrobové textílie z Bardejova Renaissancezeitliche Grabtextilien aus Bardejov Renaissance grave textiles from Bardejov 7 Anton Liška Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu na Slovensku Griechisch-katholische gemauerte Kirchen theresianischen Typs in der Slowakei Greek-Catholic masonic temples from Maria Theresa’s reign in Slovakia 12 Peter Jantoščiak … a nazvali ju […]

Čítať viac

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 4/2017 Obsah ročníkov Pamiatky a múzeá

Revue Pamiatky a múzeá – Summary 4/2017

Eva Sendeková Renaissance grave textiles from Bardejov The Basilica Minor of St. Egidius (Giles) in Bardejov is a national cultural monument located in the Bardejov Memorial Reservation Area. It is also registered in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. Slovakia’s Monuments Board-Prešov Regional Monuments Board led by archaeologist Petr Harcher carried out a […]

Čítať viac