Prejsť na obsah
Spišskonovoveská Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče – pašiové mystérium jedného „farebného“ reštaurova KPÚ Košice

Spišskonovoveská Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče – pašiové mystérium jedného „farebného“ reštaurova

Prológ: V symbolike pašiových zastavení pri Ukrižovanom Kristovi Vám chceme v oktáve Veľkonočných sviatkov priniesť reštaurátorsko-pamiatkarský príbeh súsošia Kalvárie zo Spišskej Novej Vsi: ako sa skutočne stal, a čo mu predchádzalo, i čo bude ďalej. Ako by o súsoší mohol povedať Heřman Kotrba – „Pro člověka snad tehdy ty sochy na oltářích představovaly i hru, […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 – 2018 KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 – 2018

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo […]

Čítať viac

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla Aktuality PÚSR

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Do portfólia odborných prác, ktoré realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava patria aj viaceré slovenské ikonostasy z obdobia baroka. Ich počet sa recentne rozrástol o realizáciu z obce Cigla, ležiacej na severe východného Slovenska, v okrese Svidník. V tamojšom Grécko katolíckom chráme sv. Michala Archanjela sa fragmentárne dochovali pozostatky zo staršieho ikonostasu, pozostávajúce z ikon Krista […]

Čítať viac

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec Aktuality PÚSR

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec

Záchrana gemerských oltárov z obdobia baroka a začiatku „dlhého storočia“ patrila medzi dlhodobé priority Pamiatkového úradu a jeho Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) Bratislava, ktorý sa podieľal na reštaurovaní zatiaľ jedenástich pamiatok z predmetnej skupiny. Z umeleckohistorického hľadiska pritom ide, čo sa týka publikovaných vedeckých výstupov, o značne zanedbanú oblasť výskumu. Jej špecifikom je vstrebávanie abovských […]

Čítať viac