Prejsť na obsah
Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko Stanoviská

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko

Dňa 6. 8. 2023 vznikla v dôsledku prívalových dažďov povodeň, ktorá zničila časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 3513/1-5 v katastri obce Kvačany. Pamiatkový objekt Hať (č. ÚZPF 3513/5), prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) sa nachádzal v potoku Kvačianka. Hať plnila funkciu zvýšenia hladiny potoka do výšky potrebnej […]

Čítať viac