Prejsť na obsah
Odborný seminár K dejinám mlynov – výskum a mapovanie (online) Podujatia

Odborný seminár K dejinám mlynov – výskum a mapovanie (online)

Milí kolegovia a nadšenci pre technické pamiatky radi by sme vás pozvali na online odborný seminár s názvom „K dejinám mlynov – výskum a mapovanie“, ktorý pripravil Pamiatkový úrad v spolupráci s Vodné mlyny Oblazy n.o.. Seminár bude prebiehať dňa 14.12.2021 od 9:30 cez aplikáciu MS Teams, keďže sa osobne nemôžeme stretnúť. Prednášať budú traja […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi

Krajský pamiatkový úrad Nitra, kancelária Komárno, Obec Veľké Turovce, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho Vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 pozývajú na prednášku a prehliadku pod názvom Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi. Cezhraničné podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome pri obecnom úrade vo Veľkých […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi, odozva dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení regiónu, […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, pozýva pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 odbornú i laickú verejnosť dňa 26. septembra 2019 o 10:00 hodine do rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube, kde sa uskutoční podujatie pod názvom Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry. Témou prednášok budú najstaršie dejiny kostola, jeho stavebno-historický vývoj, ikonografia výtvarnej […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Konferencia Archeológia – svedectvo doby KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Konferencia Archeológia – svedectvo doby

Žilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti […]

Čítať viac

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň) Archeológia

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému „Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku“. V rámci prvých troch prednášok kolegovia z Archeologického ústavu AV ČR predstavia prístupy k zverejňovaniu informácií v archeológii i vlastné skúsenosti […]

Čítať viac

Pamiatková odborná konferencia v rámci Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019 Aktuality PÚSR

Pamiatková odborná konferencia v rámci Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019

Krajský pamiatkový úrad Prešov v rámci prešovského Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD 2019), ktorý sa uskutoční v dňoch 25.9.2019 – 27.9.2019, pripravuje odbornú konferenciu s hlavnou témou prezentácie dvoch Metodik vydaných Pamiatkovým úradom SR. Ide o Metodiku pamiatkovej ochrany zvonov na Slovensku a Metodiku identifikácie a výskumu historických krovov. Konferencia sa uskutoční v kongresovej sále […]

Čítať viac

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu Aktuality KPÚ

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu – 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok […]

Čítať viac