Prejsť na obsah
Komplexná obnova strechy veže kostola Premenenia Pána v Pezinku KPÚ Bratislava

Komplexná obnova strechy veže kostola Premenenia Pána v Pezinku

Obnovou strechy veže kostola bola zahájená prvá etapa realizácie celkovej obnovy pamiatky, pripravovanej od roku 2019. Kostol Premenenia Pána, v archívnych materiáloch uvádzaný tiež ako kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Salvátora), sa nachádza v pamiatkovej zóne v centre historickej časti mesta Pezinok. Stavba architektonicky nesie znaky doznievajúcej renesancie s prvkami nastupujúceho baroka. Kostol bol postavený v rokoch 1655-1659 […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Pezinok Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Pezinok

Pamiatková zóna Pezinok – zásady ochrany pamiatkového územia Zodpovední riešitelia: Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Mgr. Marta Belohorcová Spolupráca: Mgr. Dagmara Baroková – mapy, Mgr. Alexandra Vávrová – archeológia Dátum spracovania: 2020-2021 © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA – Leškova 17, 811 04 Bratislava UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové a fotografické prílohy) má […]

Čítať viac