Prejsť na obsah
Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra Aktuality PÚSR

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku […]

Čítať viac

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch Príklady vyhlásených NKP

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch

Rok 2019 bol rokom okrúhlych výročí spojených s menom architekta prof. Emila Belluša (*19. 9. 1899 – † 14. 12. 1979) – uplynulo 120 rokov od narodenia a zároveň 40 rokov od úmrtia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej architektúry. Pamiatkový fond, v ktorom sú evidované takmer všetky jeho zásadné architektonické diela vrátane už ikonických verejných […]

Čítať viac

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne Príklady vyhlásených NKP

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne

Pomník so sochou v Nitrianskom Pravne reprezentuje na Slovensku ojedinelý typ vojnového pomníka s nezvyčajnou kresťanskou ikonografiou. Predstavuje kvalitné architektonicko-sochárske dielo Gejza Horna z roku 1934, zachované v pôvodnej objektovej štruktúre – podstavec, socha Krista Kráľa a oplotenie. Pomník je venovaný padlým v prvej svetovej vojne, plní historické, kultové a kultúrno-spoločenské poslanie. Dokladuje mená obetí […]

Čítať viac

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka Aktuality PÚSR

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka

Pri vyhodnocovaní súčasných nedigitalizovaných a informaticky nespracovaných dát a záznamov v rámci projektu PAMIS sa ponúka priestor na znovu objavovanie unikátnych diel z pamiatkového fondu hnuteľných národných pamiatok. Medzi také patrí aj vzácny rukopis prekladu Sv. Písma tzv. „Kamaldulská Biblia“, zviazaná v dvoch zväzkoch v koženej väzbe vo formáte A4. Pochádza z prvej polovice 18.st. […]

Čítať viac