Prejsť na obsah
70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku Odbor ochrany pam.fondu

70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku

Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike sa vykonáva formou individuálnej a územnej ochrany. „Individuálnymi“ pamiatkami sú hnuteľné a nehnuteľné veci, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Územná ochrana sa odvodzuje od vyhlásenia „sídelného územného celku alebo krajinného územného celku sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk“ za pamiatkovú […]

Čítať viac