Prejsť na obsah
SOS pamiatková linka Oznamy

SOS pamiatková linka

Poškodzovanie kultúrneho dedičstva a nerešpektovanie pamiatkového zákona je niekedy, žiaľ, realitou a možno ste sa s takýmto počínaním stretli aj vy sami. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vytvoril pre občanov zrýchlený prístup k nahlasovaniu prípadov, keď dochádza k poškodzovaniu pamiatok, zanedbávaniu údržby, nelegitímnej činnosti na pamiatkach, ako aj k poškodzovaniu alebo vykrádaniu archeologických lokalít, a to […]

Čítať viac

Bádateľňa opäť otvorená Oznamy

Bádateľňa opäť otvorená

Archív a knižnica Pamiatkového úradu Slovenskej republiky budú od 1. mája 2021 opäť otvorené pre verejnosť. Návštevníci môžu osobne prísť študovať archívne a knižničné dokumenty do priestorov bádateľne za určených bezpečnostných a hygienických opatrení. Podmienky vstupu nájdete v prílohe (PDF, 451 kB). Objednávajte sa vopred elektronicky na adrese: archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk.

Čítať viac

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19 Oznamy

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

Obmedzený režim fungovania Pamiatkového úradu SR V súvislosti s epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR budú Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady v období od 25. januára 2021 až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.

Čítať viac

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční KPÚ Trnava

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si dovoľujú oznámiť, že 27. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom v tomto roku konať nebude. Nižšie uvedené príspevky budú uverejnené v zborníku č.24, ktorý vyjde na jeseň r. 2021 v obvyklom termíne. Seminár sv. Štefana – Stephaneum […]

Čítať viac

Bardkontakt 2020 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2020

Konferencia Bardkontakt 2020 sa z rozhodnutia Mestského krízového štábu, ktorý zasadal 11.9.2020, v pôvodnom termíne vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 neuskutoční a odsúva sa na neskorší termín. O náhradnom termíne a forme konania konferencie vás budeme informovať! Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej […]

Čítať viac

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR Odbor archeológie

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

V priebehu prvej polovice roku 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ukončil pamiatkovú obnovu a rekonštrukciu Depozitára archeologických nálezov, ktorý bude slúžiť na dočasné, ale aj trvalé uchovanie archeologických nálezov. Po tom, ako pamiatkový zákon od roku 2002 umožnil na Slovensku vznik súkromných archeologických spoločností a realizovalo sa množstvo archeologických výskumov, z ktorých pochádza veľké množstvo […]

Čítať viac

Lúčime sa s dlhoročným kolegom Mgr. Petrom Vološčukom, ktorý nás náhle a nečakane opustil KPÚ Prešov

Lúčime sa s dlhoročným kolegom Mgr. Petrom Vološčukom, ktorý nás náhle a nečakane opustil

Pracovník KPÚ Prešov a dlhoročný kolega Mgr. Peter Vološčuk dňa 14.8.2020 náhle a nečakane zomrel. Bol medzi pamiatkarmi od roku 1986. Okrem štandardnej širokospektrálnej agendy sa dlhodobo venoval dreveným kostolíkom a mal na starosti aj metodiku reštaurovania. Pred štyroma rokmi odišiel do dôchodku, často nás však na pracovisku navštevoval a minulého roku v decembri s […]

Čítať viac

Archív a knižnica opäť otvorené Oznamy

Archív a knižnica opäť otvorené

Oznamujeme všetkým užívateľom archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR, že od 1. júna 2020 budeme opäť prijímať návštevy bádateľov a žiadateľov o štúdium archívnych a knižničných dokumentov. Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo nákazy a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sme zaviedli zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Kvôli nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov budú stránkové […]

Čítať viac

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19 Oznamy

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

V zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na […]

Čítať viac