Prejsť na obsah
Chemicko-technologické oddelenie (CHTO) je teraz súčasťou Odboru konzervačnej vedy (OKV Lab) Oznamy

Chemicko-technologické oddelenie (CHTO) je teraz súčasťou Odboru konzervačnej vedy (OKV Lab)

V roku 2023 bol na Pamiatkovom úrade SR zriadený Odbor konzervačnej vedy (OKV). Vznikol transformáciou reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR v Bratislave a Levoči s vyše 40-ročnou históriou a ich zlúčením s Chemicko-technologickým oddelením (CHTO). Laboratórium OKV – „OKV Lab“, je dnes jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Je zamerané na fyzikálno-chemický a technologický prieskum, a […]

Čítať viac

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla Aktuality PÚSR

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Do portfólia odborných prác, ktoré realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava patria aj viaceré slovenské ikonostasy z obdobia baroka. Ich počet sa recentne rozrástol o realizáciu z obce Cigla, ležiacej na severe východného Slovenska, v okrese Svidník. V tamojšom Grécko katolíckom chráme sv. Michala Archanjela sa fragmentárne dochovali pozostatky zo staršieho ikonostasu, pozostávajúce z ikon Krista […]

Čítať viac

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec Aktuality PÚSR

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec

Záchrana gemerských oltárov z obdobia baroka a začiatku „dlhého storočia“ patrila medzi dlhodobé priority Pamiatkového úradu a jeho Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) Bratislava, ktorý sa podieľal na reštaurovaní zatiaľ jedenástich pamiatok z predmetnej skupiny. Z umeleckohistorického hľadiska pritom ide, čo sa týka publikovaných vedeckých výstupov, o značne zanedbanú oblasť výskumu. Jej špecifikom je vstrebávanie abovských […]

Čítať viac

ORA Bratislava – Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

ORA Bratislava – Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016

Slávnostné vyhlásenie 12. Ročníka Súťaže Fenix – kultúrna pamiatka roka 2016 sa uskutočnilo 27.11.2017 vo Dvorane MKSR. Cieľom súťaže bolo ocenenie komplexnej, profesionálnej a výnimočne kvalitnej realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Za kategóriu reštaurovanie získal cenu Fénix Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava za reštaurovanie hlavného oltára v ev. kostole v Roštári, ktorý spravuje […]

Čítať viac