Prejsť na obsah
Pamiatkové výskumy 2021 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2021

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických) v roku 2021: 1. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2453/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura 2. Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná ul. č. 21 (č. ÚZPF 2440/1) – čiastkový architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovateľ: […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2020 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2020

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických): 1. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný hradný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko-historický výskumspracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD. 2. Jasenov – hrad, hradné jadro a južné predhradie (č. ÚZPF 126/1-28) – architektonicko-historický výskumspracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka 3. Krivany – kaštieľ (č. ÚZPF […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2019 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2019

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických): 1. Červený Kláštor – kláštor kartuziánov, stavba hospodárska I. (č. ÚZPF 865/15) – architektonicko-historický výskumspracovateľ: Ing. Ľubur Suchý, PhD., Ing. Peter Glos, Mgr. Dominik Sabol, Ing. arch. Pavol Jackovič, PeadDr. Anton Liška, PhD.posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch Lýdia Kubeková (01/2019) 2. Handlová – Nová […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2018 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2018

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických, umelecko-historických a organologických): 1. Levoča – organový pozitív v evanjelickom a.v. kostole (č. ÚZPF 12234/1-2) – umelecko-historický výskum a organologický výskum spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018) 2. Štiavnické Bane – organ v […]

Čítať viac