Prejsť na obsah
Monument revue – výzva na zasielanie príspevkov Aktuality PÚSR

Monument revue – výzva na zasielanie príspevkov

Vážení priaznivci vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Pre 9. ročník časopisu Monument revue vyhlasujeme nasledovné témy: 1/2020: Pamiatková ochrana, obnova a prezentácia hradov a hradných ruínTermín odovzdania príspevkov: 31. máj 2020 Hrady na Slovensku sú aj verejnosťou vnímané ako pamiatky par excellence. V posledných rokoch im veľkú pozornosť venujú nielen ich vlastníci a správcovia, ale […]

Čítať viac

Nové číslo časopisu Monument revue 1/2020 Aktuality PÚSR

Nové číslo časopisu Monument revue 1/2020

Vážení čitatelia, toto číslo Monument revue sme venovali objektom, ktoré sú považované za pamiatky par excellence – hradom a hradným ruinám. Slovensko je nimi doslova posiate, tvoria súčasť obrazu kultúrnej krajiny, dodávajú jej malebnosť a atraktivitu, priťahujú pozornosť odborníkov aj bežných turistov. Vzhľadom na turbulentné dejiny, ktorých priamymi účastníkmi boli aj hradné objekty, je len […]

Čítať viac